Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 688/2006 privind instituirea unui mecanism de informare reciprocă cu privire la măsurile statelor membre în domeniul azilului și imigrării
Număr celex: 32006D0688

Modificări (...)

În vigoare de la 14 octombrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 5 octombrie 2006
privind instituirea unui mecanism de informare reciprocă cu privire la
măsurile statelor membre în domeniul azilului și imigrării (2006/688/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 66,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

întrucât:

(1) La 4 noiembrie 2004, Consiliul European a adoptat un program multianual - cunoscut sub numele de programul de la Haga - pentru consolidarea libertății, securității și justiției și solicită începerea celei de-a doua etape a unei politici comune în domeniile azilului, migrației, vizelor și frontierelor care a fost inițiat la 1 mai 2004, în special pe baza unei cooperări concrete mai strânse între statele membre și a îmbunătățirii schimbului de informații.

(2) Elaborarea politicilor comune în domeniul azilului și imigrării de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam sporește interdependența politicilor statelor membre în aceste domenii, subliniind necesitatea de a îmbunătăți coordonarea politicilor naționale pentru consolidarea libertății, securității și justiției.

(3) În concluziile adoptate la 14 aprilie 2005, Consiliul pentru justiție și afaceri interne a cerut instituirea unui sistem de informare reciprocă între organismele responsabile de politicile de imigrare și de azil din statele membre ținând seama de necesitatea de a difuza informații cu privire la măsurile considerate a putea avea un impact semnificativ asupra mai multor state sau asupra întregii Uniuni Europene și care să permită un schimb de opinii între anumite state membre și Comisie la cererea unuia dintre aceste state sau a Comisiei.

(4) Acest mecanism de informare ar trebui să se bazeze pe principiile solidarității, transparenței și încrederii reciproce și să permită schimbul rapid și flexibil și fără formalități administrative excesive de informații și opinii privind măsurile naționale în domeniul azilului și imigrării, la nivelul Uniunii Europene.

(5) În sensul prezentei decizii, măsurile naționale în domeniul azilului și imigrării, care pot avea un impact semnificativ asupra mai multor state membre sau asupra întregii Uniuni Europene, pot include măsurile avute în vedere, programarea pe termen lung, actele legislative adoptate sau în stadiu de proiect, hotărârile care au autoritate de lucru judecat ale instanțelor supreme care aplică sau interpretează dispoziții de drept intern și decizii administrative care au incidență asupra unui număr mare de persoane.

(6) Comunicarea informațiilor relevante ar trebui să aibă loc cel târziu atunci când măsurile respective sunt aduse la cunoștința populației. Cu toate acestea, statele membre sunt încurajate să transmită informațiile respective în cel mai scurt termen.

(7) Din motive de eficiență și facilitare a accesului, acest mecanism de informare privind măsurile adoptate la nivel național în domeniul azilului și imigrării ar trebui să se bazeze în special pe o rețea bazată pe internet.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...