Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 683/2006 de adoptare a regulamentului de procedură al Consiliului
Număr celex: 32006D0683

Modificări (...)

În vigoare de la 16 octombrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 15 septembrie 2006
de adoptare a regulamentului de procedură al Consiliului
(2006/683/CE, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 207 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 121 alineatul (3),

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28 alineatul (1) și articolul 41 alineatul (1),

întrucât:

(1) Consiliul European, reunit la 15 și 16 iunie 2006, a subliniat faptul că, pentru a spori încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană, este important să li se dea posibilitatea de a cunoaște nemijlocit activitățile acesteia, în special printr-o mai mare deschidere și transparență. În consecință, astfel cum a fost convenit la Consiliul European și respectând pe deplin necesitatea garantării eficienței lucrărilor Consiliului, acestea din urmă ar trebui să fie deschise într-o mai mare măsură, în special în situațiile în care Consiliul deliberează cu privire la acte legislative în cadrul procedurii de codecizie. De asemenea, ar trebui adoptate măsuri pentru îmbunătățirea semnificativă a mijloacelor tehnice utilizate pentru difuzarea, în toate limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii Europene, a deliberărilor și dezbaterilor publice ale Consiliului, în special prin intermediul Internetului.

În decembrie 2006, Consiliul va examina punerea în aplicare a măsurilor de deschidere menționate anterior în vederea evaluării impactului acestora asupra eficienței lucrărilor Consiliului.

(2) De asemenea, este oportună raționalizarea programării activităților Consiliului. În consecință, un nou sistem dezvoltat în baza unui program de 18 luni care trebuie prezentat Consiliului spre aprobare, de către cele trei președinții care urmează să fie în exercițiu pe parcursul perioadei în cauză ar trebui introdus pentru înlocuirea sistemului anterior.

(3) În sfârșit, în încercarea de a îmbunătăți funcționarea procedurii scrise și de a accelera adoptarea de către Consiliu a răspunsurilor la întrebările adresate de către membrii Parlamentului European, a deciziilor de numire a membrilor Comitetului Economic și Social European și a membrilor Comitetului Regiunilor și a deciziilor de consultare a altor instituții și organisme, ar trebui să se modifice și să se clarifice dispozițiile privind procedura scrisă.

DECIDE:

Articolul 1

Regulamentul de procedură al Consiliului din 22 martie 20041 se înlocuiește cu dispozițiile următoare:

"REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL CONSILIULUI

Articolul 1
Convocarea și locul de desfășurare a reuniunilor

(1). Consiliul se reunește la convocarea președintelui, la inițiativa acestuia sau la cererea unuia dintre membrii săi sau a Comisiei2.

(2). Cu șapte luni înainte de începerea mandatului său, după consultarea, dacă este cazul, a președinției anterioare și a celei următoare mandatului său, președinția face cunoscute datele pe care le preconizează pentru reuniunile Consiliului care trebuie să aibă loc pentru ca acesta să își finalizeze activitatea legislativă sau pentru a lua decizii operaționale.

(3). Sediul Consiliului este la Bruxelles. În lunile aprilie, iunie și octombrie, reuniunile Consiliului se desfășoară la Luxemburg3.

(4). În situații excepționale și din motive bine întemeiate, Consiliul sau Comitetul Reprezentanților Permanenți (denumit în continuare Coreper), hotărând în unanimitate, pot decide ca o reuniune a Consiliului să se desfășoare în alt loc.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...