Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 677/2006 de definire a liniilor directoare de stabilire a criteriilor pentru efectuarea auditurilor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor [notificată cu numărul C(2006) 4026] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32006D0677

Modificări (...)

În vigoare de la 10 octombrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 29 septembrie 2006
de definire a liniilor directoare de stabilire a criteriilor pentru
efectuarea auditurilor în conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind
controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea
conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele
alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a
animalelor [notificată cu numărul C(2006) 4026]
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2006/677/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor1, în special articolul 43 alineatul (1) litera (i), după consultarea Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

întrucât:

(1) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special articolul 4 alineatul (6), autorităților competente ale statelor membre li se cere să efectueze audituri interne sau să recurgă la audituri externe pentru a se asigura că ating obiectivele stabilite de respectivul regulament.

(2) Comisia trebuie să definească liniile directoare de stabilire a criteriilor pentru efectuarea auditurilor prevăzute la articolul 4 alineatul (6) al Regulamentului (CE) nr. 882/2004, care trebuie să respecte standardele și recomandările prevăzute de organismele internaționale competente cu privire la organizarea și funcționarea serviciilor oficiale. Liniile directoare nu sunt obligatorii, însă oferă o orientare utilă statelor membre pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004.

(3) Comitetul European pentru Standardizare (CEN) și Organizația Internațională pentru Standardizare (ISO) au elaborat standarde ale căror aspecte sunt adaptate în vederea definirii liniilor directoare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 165, 30.4.2004, p. 1, astfel cum a fost rectificat prin JO L 191, 28.5.2004, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 776/2006 al Comisiei (JO L 136, 24.5.2006, p. 3).

Articolul 1

Liniile directoare de stabilire a criteriilor pentru efectuarea de audituri privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor menționate la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 sunt stabilite de anexă.

Liniile directoare se aplică fără a aduce atingere articolelor 41-49 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei1.

___________

1 JO L 141, 30.4.2004, p. 18.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 29 septembrie 2006.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...