Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 648/2006 de stabilire a specificațiilor tehnice ale normelor privind identificatorii biometrici pentru Sistemul de Informații privind Vizele (SIV) [notificată cu numărul C(2006) 3699] (Doar textele în limbile cehă, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, olandeză, poloneză, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză, ungară sunt autentice)
Număr celex: 32006D0648

Modificări (...)

În vigoare de la 27 septembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 22 septembrie 2006
de stabilire a specificațiilor tehnice ale normelor privind
identificatorii biometrici pentru Sistemul de Informații
privind Vizele (SIV) [notificată cu numărul C(2006) 3699]
(Doar textele în limbile cehă, engleză, estonă, finlandeză, franceză,
germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, olandeză, poloneză,
slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză, ungară sunt autentice)
(2006/648/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia 2004/512/CE a Consiliului din 8 iunie 2004 de instituire a Sistemului de Informații privind Vizele (SIV)1, în special articolul 4,

întrucât:

(1) Decizia 2004/512/CE instituie SIV ca un sistem pentru schimbul de date privind vizele între statele membre și îi dă Comisiei mandatul de a dezvolta SIV, care constă într-un sistem central de informații privind vizele, o interfață națională în fiecare stat membru și infrastructura de comunicare între sistemul central de informații privind vizele și interfețele naționale.

(2) Dezvoltarea SIV ar trebui să includă măsuri pregătitoare necesare pentru a încorpora caracteristicile biometrice în SIV într-un stadiu ulterior.

(3) Concluziile Consiliului din 19 și 20 februarie 2004 privind dezvoltarea Sistemului de Informații privind Vizele (SIV) prezintă cerințele necesare pentru coerența indicatorilor biometrici cu partea centrală a Sistemului de Informații privind Vizele.

(4) Concluziile Consiliului din 17 februarie 2005 privind integrarea datelor biometrice în vizele și permisele de ședere invită Comisia să depună toate eforturile pentru a avansa activarea biometriei în dezvoltarea părții centrale a SIV în 2006.

(5) Este necesar să se stabilească specificațiile tehnice ale normelor privind identificatorii biometrici utilizate pentru dezvoltarea SIV, astfel încât statele membre să poată desfășura acțiuni pregătitoare pentru conectarea sistemului lor național la partea centrală a Sistemului de Informații privind Vizele.

(6) Calitatea și fiabilitatea identificatorilor biometrici este de cea mai mare importanță. Prin urmare, este necesar să se definească normele tehnice care vor permite îndeplinirea acestor cerințe de calitate și fiabilitate. Aceasta va avea implicații financiare și tehnice serioase pentru bugetul statelor membre.

(7) Această decizie nu creează norme noi; ea este conformă cu normele OACI.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...