Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 597/2006 de stabilire a listei de regiuni eligibile pentru o finanțare din fondurile structurale, pe o bază tranzitorie și specifică, în temeiul obiectivului "competitivitate regională și ocuparea forței de muncă" pentru perioada 2007-2013 [notificată cu numărul C(2006) 3480]
Număr celex: 32006D0597

Modificări (...)

În vigoare de la 06 septembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 4 august 2006
de stabilire a listei de regiuni eligibile pentru o finanțare din
fondurile structurale, pe o bază tranzitorie și specifică, în
temeiul obiectivului "competitivitate regională și ocuparea forței
de muncă" pentru perioada 2007-2013 [notificată cu numărul C(2006) 3480]
(2006/597/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/19991, în special articolul 8 alineatul (4),

întrucât:

(1) Articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului stabilește că obiectivul "competitivitate regională și ocuparea forței de muncă" urmărește consolidarea competitivității și atractivității regiunilor.

(2) Articolul 8 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 prevede că regiunile de nivel NUTS 2 încadrate în totalitate, în 2006, la obiectivul nr. 1 în temeiul articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 de stabilire a dispozițiilor generale referitoare la Fondurile structurale2, al căror PIB nominal pe cap de locuitor, măsurat și calculat în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, va depăși 75% din PIB-ul mediu al UE-15, sunt eligibile, pe o bază tranzitorie și specifică, pentru o finanțare din fondurile structurale în temeiul obiectivului "competitivitate regională și ocuparea forței de muncă".

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...