Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 596/2006 de stabilire a listei regiunilor eligibile pentru o finanțare din Fondul de coeziune pentru perioada 2007-2013 [notificată cu numărul C(2006) 3479]
Număr celex: 32006D0596

Modificări (...)

În vigoare de la 06 septembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 4 august 2006
de stabilire a listei regiunilor eligibile pentru o finanțare din
Fondul de coeziune pentru perioada 2007-2013
[notificată cu numărul C(2006) 3479]
(2006/596/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/19991, în special articolul 5 alineatul (3) și articolul 8 alineatul (4),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a unui Fond de coeziune, Fondul de coeziune contribuie la consolidarea coeziunii economice și sociale a Comunității, în scopul promovării unei dezvoltări durabile.

(2) Articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 prevede că statele membre eligibile pentru o finanțare din Fondul de coeziune sunt cele al căror venit intern brut (VIB), măsurat în parități ale puterii de cumpărare și calculat pe baza datelor comunitare pentru perioada 2001-2003, este mai mic de 90% din VIB mediu al UE-25.

(3) Articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 prevede că statele membre eligibile pentru o finanțare din Fondul de coeziune în 2006 și care ar fi fost în continuare eligibile în cazul în care pragul de eligibilitate ar fi rămas la 90% din VIB mediu al UE-15, dar care nu mai sunt eligibile deoarece nivelul nominal al VIB pe cap de locuitor depășește 90% din VIB mediu al UE-25, măsurat și calculat în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din regulamentul menționat, sunt, de asemenea, eligibile, pe o bază tranzitorie și specifică, pentru o finanțare din Fondul de coeziune.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...