Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 38/2007 privind postechiparea cu oglinzi retrovizoare a vehiculelor grele pentru transportul de mărfuri înmatriculate în Comunitate
Număr celex: 32007L0038

Modificări (...)

În vigoare de la 14 iulie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2007/38/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 11 iulie 2007
privind postechiparea cu oglinzi retrovizoare a vehiculelor grele
pentru transportul de mărfuri înmatriculate în Comunitate

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 71 alineatul (1) litera (c),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) O serie de accidente sunt provocate de conducători de vehicule grele pentru transportul de mărfuri care nu observă prezența altor participanți la trafic în imediata apropiere a vehiculului lor sau chiar lângă acesta. Accidentele respective survin deseori ca urmare a schimbării de direcție în intersecții, ramificații rutiere sau sensuri giratorii, în cazurile în care conducătorii auto nu detectează prezența altor participanți la trafic în unghiurile moarte din zona imediat învecinată cu vehiculele lor. Se estimează că, anual, aproximativ 400 de persoane în Europa își pierd viața în astfel de împrejurări, majoritatea fiind participanți vulnerabili la trafic, și anume bicicliști, motocicliști și pietoni.

(2) În Cartea albă din 12 septembrie 2001 privind "Politica europeană în domeniul transporturilor în perspectiva anului 2010: momentul deciziilor", Comisia a stabilit obiectivul reducerii la jumătate, până în 2010, a numărului de accidente rutiere mortale în UE. Prin intermediul celui de-al treilea program de acțiune privind siguranța traficului, Comisia s-a angajat să analizeze problema postechipării cu dispozitive de vizibilitate indirectă a vehiculelor grele pentru transportul de mărfuri aflate deja în circulație, cu scopul de a reduce unghiurile moarte și de a contribui în acest mod la diminuarea numărului de accidente rutiere mortale.

(3) În cadrul foii de parcurs pentru o perioadă de 10 ani, cuprinsă în raportul final "Un cadru competitiv de reglementare în sectorul automobilelor pentru secolul XXI", grupul la nivel înalt CARS 21 a recomandat o abordare globală a siguranței traficului, inclusiv introducerea obligatorie a unor noi componente de siguranță, cum ar fi oglinzile retrovizoare pentru reducerea unghiurilor moarte la vehiculele grele pentru transportul de mărfuri.

(4) Dispozitivele de vizibilitate indirectă, cum ar fi oglinzile cu unghi larg și cele de proximitate, camerele de luat vederi, monitoarele sau alte tipuri de sisteme omologate de vizibilitate indirectă, îmbunătățesc câmpul de vizibilitate al conducătorului auto și sporesc siguranța vehiculelor.

(5) Cu toate că prezintă un potențial ridicat pentru reducerea numărului de accidente rutiere mortale, Directiva 2003/97/CE a Parlamentului European și a Consiliului(3) din 10 noiembrie 2003 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a dispozitivelor de vizibilitate indirectă și a vehiculelor echipate cu dispozitivele respective vizează numai vehiculele nou înmatriculate.

(6) Prin urmare, vehiculele deja aflate în circulație nu intră sub incidența obligațiilor prevăzute de Directiva 2003/97/CE. Se poate estima că vehiculele respective nu vor fi integral înlocuite până în 2023.

(7) Pentru a sprijini reducerea accidentelor rutiere mortale și a celor grave, cauzate de vehiculele respective și care implică participanți vulnerabili la trafic, este necesar să se dispună, între timp, postechiparea cu dispozitive îmbunătățite de vizibilitate indirectă a vehiculelor în cauză.

(8) Vehiculele aflate deja în circulație trebuie echipate cu oglinzi care să reducă unghiurile laterale moarte, cu încadrarea, în același timp, în cerințele tehnice ale Directivei 2003/97/CE. Operațiunea respectivă este posibilă din punct de vedere tehnic pentru majoritatea vehiculelor în cauză.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...