Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2424/2001 privind dezvoltarea Sistemului de Informații Schengen din a doua generație (SIS II)
Număr celex: 32001R2424

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 12 decembrie 2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 2424/2001 AL CONSILIULUI
din 6 decembrie 2001
privind dezvoltarea Sistemului de Informații Schengen din a
doua generație (SIS II)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 66,

având în vedere inițiativa Regatului Belgiei și a Regatului Suediei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Sistemul de Informații Schengen, instituit în temeiul dispozițiilor titlului IV din Convenția din 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele lor comune, denumită în continuare "Convenția Schengen 1990", constituie un instrument esențial pentru aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen, integrat în cadrul Uniunii Europene.

(2) Sistemul de Informații Schengen, în forma sa actuală, nu are capacitatea de a deservi mai mult de 18 state participante. În prezent, acesta este operațional pentru 13 state membre și alte 2 state (Islanda și Norvegia) și trebuie să devină operațional pentru Regatul Unit și Irlanda în viitorul apropiat. Cu toate acestea, el nu a fost conceput pentru a deservi numărul crescut de state membre ale Uniunii Europene, în urma extinderii acesteia.

(3) Din acest motiv și pentru a beneficia de ultimele evoluții în domeniul tehnologiei informației, cât și pentru a permite introducerea de noi funcții, este necesară dezvoltarea unui nou sistem de informații Schengen din a doua generație (SIS II), astfel cum a fost deja recunoscut în Decizia SCH/Com-ex (97) 24 a Comitetului Executiv din 7 octombrie 19973.

(4) Cheltuielile antrenate de dezvoltarea SIS II trebuie să fie acoperite din bugetul Uniunii Europene, în conformitate cu concluziile în acest sens ale Consiliului din 29 mai 2001. Prezentul regulament constituie, împreună cu Decizia 2001/886/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2001 privind dezvoltarea Sistemului de informații Schengen din a doua generație (SIS II)4, baza legislativă cerută pentru a permite includerea în bugetul Uniunii a alocărilor necesare pentru dezvoltarea SIS II și pentru execuția acestei părți din buget.

(5) Această bază legislativă conține două părți: prezentul regulament, întemeiat pe articolul 66 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, și o decizie a Consiliului întemeiată pe articolul 30 alineatul (1) literele (a) și (b), articolul 31 literele (a) și (b) și articolul 34 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană. Motivul, astfel cum se stabilește la articolul 92 din Convenția Schengen 1990, este ca Sistemul de Informații Schengen să permită autorităților desemnate de statele membre, prin intermediul unei proceduri automatizate de consultare, să aibă acces la semnalările privind persoanele și obiectele, în scopul efectuării de controale la frontiere și de alte controale de poliție și vamale în interiorul țării, în conformitate cu legislația națională, precum și în scopul eliberării vizelor, a permiselor de ședere și al administrării legislației privind cetățenii străini, în contextul aplicării dispozițiilor acquis-ului Schengen privind circulația persoanelor.

(6) Faptul că baza legislativă necesară pentru a permite finanțarea

dezvoltării SIS II din bugetul Uniunii constă în două instrumente distincte nu afectează principiul conform căruia Sistemul de Informații Schengen constituie și ar trebui să continue să constituie un sistem de informații unic și integrat, și nici principiul că SIS II trebuie să fie dezvoltat în consecință.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...