Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 1779/2002 privind nomenclatura țărilor și teritoriilor pentru statisticile comerțului exterior al Comunității și ale comerțului între statele sale membre (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32002R1779

Modificări (...)

În vigoare de la 05 octombrie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1779/2002 AL COMISIEI
din 4 octombrie 2002
privind nomenclatura țărilor și teritoriilor pentru statisticile
comerțului exterior al Comunității și ale comerțului între statele
sale membre
(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1172/95 al Consiliului din 22 mai 1995 privind statisticile referitoare la schimbul de mărfuri între Comunitate și statele membre, pe de o parte, și țările terțe, pe de altă parte1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 374/982, în special articolul 9,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1172/95, introducerea nomenclaturii țărilor și teritoriilor este responsabilitatea Comisiei.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...