Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1658/1998 privind cofinanțarea cu organizațiile neguvernamentale de dezvoltare (ONG) europene a acțiunilor în domeniile de interes pentru țările în curs de dezvoltare
Număr celex: 31998R1658

Modificări (...)

În vigoare de la 30 iulie 1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENT CONSILIULUI (CE) nr. 1658/98
din 17 iulie 1998
privind cofinanțarea cu organizațiile neguvernamentale de dezvoltare
(ONG) europene a acțiunilor în domeniile de interes pentru țările
în curs de dezvoltare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 130 W,

având în vedere propunerea Comisiei1,

hotărând în conformitate cu procedura stabilită în articolul 189 C din Tratat2,

întrucât Comisia a prezentat, în comunicarea adresată Consiliului la 6 octombrie 1975, orientările sale privind relațiile cu organizațiile neguvernamentale (ONG) care se ocupă de cooperarea pentru dezvoltare, precum și criteriile generale și modalitățile de utilizare a creditelor destinate acțiunilor de dezvoltare elaborate de ONG-uri;

întrucât autoritatea bugetară a creat în bugetul pentru anul 1976 o poziție consacrată cofinanțării cu ONG-urile și întrucât ulterior aceasta a mărit constant finanțarea acestei poziții (făcând-o să crească de la 2,5 milioane ECU în 1976 la 174 milioane ECU în 1995), pe baza rapoartelor de utilizare a acestor credite prezentate anual de Comisie;

întrucât Consiliul a aprobat, în sesiunea din 28 noiembrie 1977, criteriile generale și modalitățile de utilizare propuse de Comisie;

întrucât Parlamentul European a reafirmat, în rezoluția sa din 14 mai 1992 privind rolul ONG-urilor în cooperarea la dezvoltare3, rolul specific și de neînlocuit al ONG-urilor, precum și utilitatea și eficacitatea acțiunilor acestora în favoarea dezvoltării, subliniind în special rolul privilegiat al ONG-urilor în favoarea grupurilor marginale ale populațiilor din țările în curs de dezvoltare, necesitatea de a ocroti autonomia de acțiune a ONG-urilor, rolul necesar al ONG-urilor pentru promovarea drepturilor omului și procesul de democratizare de la bază;

întrucât Consiliul, în rezoluția sa din 27 mai 1991 privind cooperarea cu ONG-urile, a subliniat importanța autonomiei și independenței ONG-urilor, întrucât Consiliul a recunoscut, în plus, că sistemul comunitar de cooperare cu ONG-urile este în mod necesar complementar cu eforturile de același tip depuse pe plan național, precum și necesitatea flexibilității procedurilor și a aplicării lor;

întrucât Consiliul, în concluziile sale din 18 noiembrie 1992, a luat notă cu satisfacție de criteriile aplicate de Comisie cu privire la selecția proiectelor de dezvoltare și de educație supuse cofinanțării, în special în perspectiva consolidării democrației și a respectării drepturilor omului în țările în curs de dezvoltare, și s-a felicitat în special pentru precizarea de către Comisie a faptului că cel mai important criteriu de selecție rămâne calitatea proiectului, sprijinind-o fără rezervă pe aceasta din urmă în filozofia care susține această abordare;

întrucât este cazul să se stabilească modalitățile de gestionare aplicabile cofinanțării cu ONG-urile europene a unor acțiuni în domenii de interes pentru țările în curs de dezvoltare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO C 251, 27.09.1995, p. 18.

2 Avizul Parlamentului European din 15 decembrie 1995 (JO C 17, 22.01.1996, p. 455), poziția comună a Consiliului din 7 iulie 1997 (JO C 307, 08.10.1997, p. 1) și decizia Parlamentului European din 18 decembrie 1997 (JO C 14, 19.01.1998, p. 14).

3 JO C 150, 15.06.1992, p. 273.

Articolul 1

(1) Comunitatea cofinanțează, împreună cu organizațiile neguvernamentale de dezvoltare (ONG) europene definite la articolul 3, acțiuni pe teren vizând satisfacerea nevoilor fundamentale ale populațiilor defavorizate în țările în curs de dezvoltare. Prioritatea este acordată propunerilor de acțiune fondate pe o inițiativă a partenerilor din țările în curs de dezvoltare. Aceste acțiuni, propuse de ONG-urile europene și desfășurate în colaborare cu partenerii lor din țările în curs de dezvoltare au ca obiectiv lupta împotriva sărăciei precum și îmbunătățirea calității vieții și a capacității de dezvoltare endogenă a beneficiarilor.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...