Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1254/1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de vită și mânzat
Număr celex: 31999R1254

În vigoare de la 26 iunie 1999 până la 31 decembrie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1254/1999 AL CONSILIULUI
din 17 mai 1999
privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de vită și mânzat

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special articolele 36 și 37,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor4,

având în vedere avizul Curții de Conturi5,

___________

1 JO C 170, 4.6.1998, p. 13.

2 Aviz emis la 6 mai 1999 (nepublicat încă în JO).

3 JO C 407, 28.12.1998, p. 196.

4 JO C 93, 6.4.1999, p. 1.

5 JO C 401, 22.12.1998, p. 3.

(1) întrucât funcționarea și dezvoltarea pieței comune de produse agricole ar trebui să fie însoțită de instituirea unei politici agricole comune care să includă, în special, organizarea comună a piețelor agricole, care poate lua diverse forme în funcție de produs;

(2) întrucât scopul politicii agricole comune este de a atinge obiectivele stabilite în articolul 33 din Tratat; întrucât în sectorul cărnii de vită, pentru a stabiliza piețele și pentru a se asigura un standard de viață echitabil pentru comunitatea agricolă, ar trebui să existe dispoziții cu privire la măsuri pe piața internă care să includă, în special, plăți directe către producătorii de carne de vită, ajutor pentru depozitare privată și un program de depozitare publică;

(3) întrucât, pentru a reechilibra consumul de carne în Comunitate în favoarea sectorului de carne de vită și pentru a îmbunătăți competitivitatea acestor produse pe piața internațională, nivelul susținerii pieței ar trebui să se reducă treptat; întrucât, având în vedere consecințele pentru producători, nivelul ajutorului pentru venituri prevăzut în organizarea comună a pieței ar trebui să fie adaptat și reformulat; întrucât, în acest scop, se impune instituirea unui program global de plăți directe către producători; întrucât sumele acestor plăți ar trebui să crească în paralel cu reducerea treptată a susținerii pieței;

(4) întrucât, având în vedere diversitatea întreprinderilor pentru creșterea animalelor, plățile directe ar trebui să includă o primă specială pentru crescătorii de tauri și tăurași, o primă pentru întreținerea cirezilor de vaci care alăptează, o primă pentru menținerea cirezilor de vaci care alăptează și o primă pentru sacrificare disponibilă pentru toate tipurile de bovine, inclusiv pentru vaci de lapte și viței; întrucât acordarea acestor prime nu ar trebui să se reflecte printr-o creștere a producției totale; întrucât, în acest scop, numărul bovinelor masculi și al vacilor de alăptare eligibile pentru prime speciale și prime pentru vaci de alăptare ar trebui să fie limitat prin aplicarea de plafoane regionale și individuale și, în cazul primelor speciale, prin aplicarea unei limite per număr de capete pe fermă pe care statele membre să aibă puterea să îl modifice în funcție de situația specifică a acestora; întrucât, în ceea ce privește prima pentru sacrificare, plafoanele naționale ar trebui stabilite pe baza cifrelor istorice privind producția;

(5) întrucât condițiile de creștere a tăurașilor diferă, de obicei, de acelea pentru creșterea taurilor; întrucât se justifică astfel stabilirea unei prime speciale pentru tăurași la un nivel diferit pe animal decât cea pentru tauri; întrucât, cu toate acestea, prima specială pentru tăurași ar trebui împărțită în două plăți, pe grupe de vârstă specifice;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...