Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 90/2002 de definire a facilitării intrării, tranzitului și șederii neautorizate
Număr celex: 32002L0090

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 05 decembrie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2002/90/CE A CONSILIULUI
din 28 noiembrie 2002
de definire a facilitării intrării, tranzitului și șederii neautorizate

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 61 litera (a) și articolul 63 punctul 3 litera (b),

având în vedere inițiativa Republicii Franceze1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Unul din obiectivele Uniunii Europene este crearea treptată a unui spațiu de libertate, securitate și justiție, care implică, în special, combaterea imigrației ilegale.

(2) Este prin urmare necesară combaterea facilitării imigrației ilegale, atât în cazul în care aceasta reprezintă trecerea ilegală efectivă a frontierei, cât și atunci când are ca scop alimentarea rețelelor de exploatare a persoanelor.

(3) În acest sens, este necesară realizarea unei apropieri a dispozițiilor juridice existente, în special în ceea ce privește, pe de o parte, definirea precisă a infracțiunii în cauză și a excepțiilor, definire care face obiectul prezentei directive, și, pe de altă parte, normele minime în materie de sancțiuni, de răspundere a persoanelor juridice și de competențe, care fac obiectul Deciziei-cadru 2002/946/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2002 privind consolidarea cadrului penal pentru a preveni facilitarea intrării, tranzitului și șederii neautorizate3.

(4) Prezenta directivă are ca obiectiv definirea noțiunii de facilitare a imigrației ilegale și eficientizarea aplicării Deciziei-cadru 2002/946/JAI, în vederea prevenirii acestei infracțiuni.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...