Consiliul Uniunii Europene

Decizia-cadru nr. 465/2002 privind echipele comune de anchetă
Număr celex: 32002F0465

Modificări (...)

În vigoare de la 20 iunie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA-CADRU A CONSILIULUI
din 13 iunie 2002
privind echipele comune de anchetă
(2002/465/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 34 alineatul (2) litera (b),

având în vedere inițiativa Regatului Belgiei, a Republicii Franceze, a Regatului Spaniei și a Regatului Unit(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

întrucât:

(1) Unul din obiectivele Uniunii este de a oferi cetățenilor un grad ridicat de protecție într-un spațiu de libertate, securitate și justiție și acest obiectiv trebuie realizat prin prevenirea și lupta împotriva criminalității, printr-o cooperare mai strânsă între forțele de poliție, autoritățile vamale și celelalte autorități competente din statele membre, cu respectarea principiilor drepturilor omului și libertăților fundamentale și statului de drept pe care se întemeiază Uniunea, care sunt comune statelor membre.

(2) Consiliul European reunit la Tampere la 15 și 16 octombrie 1999 a cerut ca echipele comune de anchetă prevăzute în tratat să fie constituite fără întârziere, într-o primă fază, pentru a lupta împotriva traficului de droguri și a traficului de persoane, precum și împotriva terorismului.

(3) Articolul 13 al Convenției, stabilită de Consiliu în conformitate cu articolul 34 al Tratatului privind Uniunea Europeană, referitor la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene(3) prevede constituirea și funcționarea unor echipe comune de anchetă.

(4) Consiliul solicită să fie adoptate toate măsurile care se impun pentru ca această convenție să fie ratificată cât mai curând posibil și, în orice caz, în cursul anului 2002.

(5) Consiliul recunoaște că este important să se răspundă rapid apelului Consiliului European pentru constituirea neîntârziată a unor echipe comune de anchetă.

(6) Consiliul consideră că, pentru a lupta cât mai eficient împotriva criminalității internaționale, trebuie să fie adoptat în acest stadiu, la nivelul Uniunii, un instrument specific, obligatoriu din punct de vedere juridic, cu privire la echipele comune de anchetă, care ar trebui să se aplice în anchetele comune în materie de trafic de droguri și trafic de persoane, precum și privind terorismul.

(7) Consiliul consideră că astfel de echipe ar trebui să fie constituite, cu prioritate, pentru a lupta împotriva infracțiunilor comise de teroriști.

(8) Este necesar ca statele membre care înființează o echipă să-i definească obiectivul, componența și durata mandatului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...