Consiliul Uniunii Europene

Decizia-cadru nr. 383/2000 privind consolidarea protecției împotriva falsificării de monedă prin sancțiuni penale și de altă natură, cu ocazia introducerii euro
Număr celex: 32000F0383

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 14 iunie 2000

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA-CADRU A CONSILIULUI
din 29 mai 2000
privind consolidarea protecției împotriva falsificării de monedă
prin sancțiuni penale și de altă natură, cu ocazia introducerii euro
(2000/383/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 litera (e) și articolul 34 alineatul (2) litera (b),

având în vedere inițiativa Republicii Federale Germania1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea euro3 stabilește data de 1 ianuarie 2002 pentru punerea în circulație a euro și obligă statele membre participante să prevadă sancțiuni corespunzătoare împotriva contrafacerii și falsificării bancnotelor și monedelor euro.

(2) Este necesar să se ia act de Comunicarea din 23 iulie 1998 a Comisiei adresată Consiliului, Parlamentului European și Băncii Centrale Europene, intitulată "Protecția monedei euro - lupta împotriva contrafacerii".

(3) Este necesar să se ia act de Rezoluția Parlamentului European din 17 noiembrie 1998 privind Comunicarea din 23 iulie 1998 a Comisiei adresată Consiliului, Parlamentului European și Băncii Centrale Europene, intitulată "Protecția monedei euro - lupta împotriva contrafacerii4".

(4) Este necesar să se ia act de Recomandarea Băncii Centrale Europene din 7 iulie 1998 privind adoptarea anumitor măsuri pentru consolidarea protecției juridice a bancnotelor și a monedelor euro5.

(5) Este necesar să se țină seama de dispozițiile Convenției internaționale din 20 aprilie 1929 privind stoparea falsificării de monedă și de protocolul acesteia.

(6) Trebuie să se țină cont de importanța deosebită a monedei euro pentru Europa și de principiul nediscriminării prevăzut la articolul 5 din Convenția din 1929, în temeiul căruia este necesară impunerea de sancțiuni penale severe și de altă natură pentru infracțiuni grave de contrafacere a monedei euro sau a altor monede.

(7) Datorită importanței sale mondiale, euro este deosebit de expus la riscurile contrafacerii și falsificării.

(8) Este necesar să se țină cont de faptul că au fost deja constatate activități frauduloase privind euro.

(9) Este necesar să se asigure protecția corespunzătoare a monedei euro în toate statele membre prin măsuri penale eficiente, chiar înainte de data punerii în circulație a bancnotelor și a monedelor, stabilită la 1 ianuarie 2002, în scopul apărării credibilității necesare a noii monede și, prin urmare, al evitării consecințelor economice grave.

(10) Este necesar să se țină cont de Rezoluția Consiliului din 28 mai 1999 privind consolidarea protecției împotriva falsificării de monedă, cu ocazia punerii în circulație a monedei euro6, precum și de orientările aferente, în scopul creării unui instrument juridic obligatoriu,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE CADRU:

___________

1 JO C 322, 10.11.1999, p. 6.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...