Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 996/2002 de instituire a unui mecanism de evaluare a sistemelor juridice și a punerii lor în aplicare pe plan național în lupta împotriva terorismului
Număr celex: 32002D0996

Modificări (...)

În vigoare de la 24 decembrie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 28 noiembrie 2002
de instituire a unui mecanism de evaluare a sistemelor juridice și a
punerii lor în aplicare pe plan național în lupta împotriva terorismului
(2002/996/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29 și articolul 34 alineatul (1),

având în vedere inițiativa Regatului Spaniei(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

întrucât:

(1) Consiliul Justiție și Afaceri Interne, în cadrul reuniunii din 20 septembrie 2001, a decis, astfel cum se precizează la punctul (15) din Concluziile sale, să instruiască Comitetul de la articolul 36 să pună la punct o variantă mai simplă și mai rapidă a mecanismului de evaluare definit în Acțiunea comună 97/827/JAI din 5 decembrie 1997 de instituire a unui mecanism de evaluare a aplicării și a punerii în aplicare pe plan național a angajamentelor internaționale în domeniul luptei împotriva criminalității organizate(3), în vederea definirii modalităților unei evaluări între egali a dispozitivelor naționale de luptă împotriva terorismului.

(2) Este necesar să se amelioreze sistemele juridice naționale în domeniul luptei împotriva terorismului și a punerii lor în aplicare.

(3) Elaborarea oricărei dispoziții juridice și punerea sa în aplicare incumbă, în primul rând, fiecărui stat membru, deși, în cadrul Uniunii Europene, statele membre se informează reciproc în legătură cu conținutul dispozițiilor respective, cu scopul realizării unei eficiențe sporite în lupta împotriva terorismului.

(4) Pe de altă parte, în conformitate cu termenii mandatului dat de Consiliul din 20 septembrie 2001 menționat anterior, se dorește instituirea unui mecanism care, în cadrul cooperării prevăzute în tratat, să permită statelor membre să își evalueze, pe o bază de egalitate și încredere reciprocă, sistemele juridice naționale respective în lupta împotriva terorismului, precum și punerea lor în aplicare,

DECIDE:

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...