Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 886/2001 privind dezvoltarea Sistemului de Informații Schengen din a doua generație (SIS II)
Număr celex: 32001D0886

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 13 decembrie 2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 6 decembrie 2001
privind dezvoltarea Sistemului de Informații Schengen din a
doua generație (SIS II) (2001/886/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 30 alineatul (1) literele (a) și (b), articolul 31 literele (a) și (b) și articolul 34 alineatul (2) litera (c),

având în vedere inițiativa Regatului Belgiei și a Regatului Suediei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Sistemul de Informații Schengen, instituit în temeiul dispozițiilor titlului IV din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, semnată în 1990 și denumită în continuare "Convenția Schengen 1990", constituie un instrument esențial pentru aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen, integrat în cadrul Uniunii Europene.

(2) Sistemul de Informații Schengen, în forma sa actuală, nu are capacitatea de a deservi mai mult de 18 țări participante. În prezent, acesta este operațional pentru 13 state membre și alte două state (Islanda și Norvegia) și trebuie să devină operațional pentru Regatul Unit și Irlanda în viitorul apropiat. Cu toate acestea, sistemul nu a fost conceput pentru a deservi numărul crescut de state membre ale Uniunii Europene, în urma extinderii acesteia.

(3) Din acest motiv și pentru a beneficia de ultimele evoluții din domeniul tehnologiei informației, dar și pentru a permite integrarea de noi funcții, este necesară dezvoltarea un nou Sistem de Informații Schengen din a doua generație (SIS II), astfel cum a fost deja recunoscut de Decizia SCH/Com-ex (97) 24 a Comitetului Executiv din 7 octombrie 19973.

(4) Cheltuielile cauzate de dezvoltarea SIS II trebuie să fie acoperite din bugetul Uniunii Europene, în conformitate cu concluziile Consiliului din 29 mai 2001. Împreună cu Regulamentul (CE) nr. 2424/2001 al Consiliului din 6 decembrie 2001 privind dezvoltarea Sistemului de Informații Schengen din a doua generație (SIS II)4, prezenta decizie constituie baza legislativă necesară pentru a permite înscrierea în bugetul Uniunii Europene a alocărilor necesare dezvoltării SIS II și pentru execuția acestei părți din buget.

(5) Această bază legislativă conține două elemente: prezenta decizie, bazată pe articolul 30 alineatul (1) literele (a) și (b), articolul 31 literele (a) și (b) și articolul 34 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană și un regulament al Consiliului, bazat pe articolul 66 (...) din Tratatul de instituire a Comunității Europene. Motivul, astfel cum se prevede la articolul 92 din Convenția Schengen 1990, este ca Sistemul de Informații Schengen să permită autorităților desemnate de statele membre, prin intermediul unei proceduri automatizate de consultare, să aibă acces la semnalările privind persoanele și obiectele, în scopul efectuării de controale la frontiere și de alte controale de poliție și vamale în interiorul țării, în conformitate cu legislația națională, precum și în scopul eliberării vizelor, a permiselor de ședere și al administrării legislației privind cetățenii străini, în contextul aplicării dispozițiilor acquis-ului Schengen privind circulația persoanelor.

(6) Faptul că baza legislativă necesară pentru a permite finanțarea dezvoltării SIS II din bugetul Uniunii Europene constă în două instrumente distincte nu afectează principiul conform căruia Sistemul de Informații Schengen constituie și ar trebui să constituie în continuare un sistem de informații unic și integrat, și nici principiul conform căruia SIS II trebuie dezvoltat în consecință.

(7) Prezenta decizie nu aduce atingere adoptării ulterioare a textelor legislative necesare care descriu în detaliu funcționarea și utilizarea SIS II, ca de exemplu, fără a fi limitative, normele care definesc categoriile de date care trebuie să fie înregistrate în sistem, scopurile pentru care trebuie înregistrate și criteriile de înregistrare, normele privind conținutul înregistrărilor SIS, inclusiv responsabilitatea pentru exactitatea acestora, normele privind durata semnalărilor, interconectarea acestora și compatibilitatea dintre semnalări, normele privind accesul la datele SIS și normele privind protecția și controlul datelor cu caracter personal.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...