Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 688/2001 de instituire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru amelioratori de soluri și medii de cultură [notificată cu nr. C(2001) 2597] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32001D0688

Modificări (...)

În vigoare de la 12 septembrie 2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 28 august 2001
de instituire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei
ecologice comunitare pentru amelioratori de soluri și medii
de cultură [notificată cu nr. C(2001) 2597]
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2001/688/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1980/2000 din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice1, în special art. 3, 4 și 6,

întrucât:

(1) Art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că eticheta ecologică poate fi acordată unui produs care posedă caracteristici ce îi permit să contribuie semnificativ la îmbunătățirea unor aspecte ecologice esențiale.

(2) Art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede stabilirea unor criterii de etichetare ecologică specifice pe categorii de produse.

(3) Art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că revizuirea atât a criteriilor de acordare a etichetei ecologice, cât și a cerințelor de evaluare și verificare legate de aceste criterii are loc în timp util, înainte de sfârșitul perioadei de valabilitate a criteriilor stabilită pentru fiecare categorie de produse, și are drept rezultat o propunere de prelungire, retragere sau revizuire.

(4) Prin Decizia 98/488/CE2, Comisia a stabilit criterii ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru amelioratorii de soluri, care, în conformitate cu art. 3 din decizia menționată, modificată de Decizia 2001/157/CE3, expiră la 30 septembrie 2002.

(5) Este necesară revizuirea definiției categoriei de produse și a criteriilor ecologice stabilite prin Decizia Comisiei Decizia 98/488/CE, în scopul reflectării evoluției pieței.

(6) Este necesară adoptarea unei noi decizii a Comisiei care să stabilească criteriile ecologice specifice aplicabile acestei categorii de produse, care vor fi valabile pe o perioadă de cinci ani.

(7) Este necesar ca, pe o perioadă limitată, de cel mult 12 luni, atât noile criterii stabilite prin prezenta decizie, cât și criteriile stabilite anterior de Decizia 98/488/CE, să fie valabile concomitent, pentru ca societățile ale căror produse au primit eticheta ecologică înainte de adoptarea noii decizii să dispună de un termen suficient pentru a-și conforma produsele la noile criterii.

(8) Măsurile prevăzute de prezenta decizie au fost dezvoltate și adoptate în cadrul procedurilor de stabilire a criteriilor de etichetare ecologică menționate în art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000.

(9) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului constituit în temeiul art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 237, 21.09.2000, p. 1.

2 JO L 219, 007.08.1998, p. 39.

3 JO L 57, 27.02.2001, p. 51.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...