Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 887/2001 privind protecția euro împotriva falsificării
Număr celex: 32001D0887

Modificări (...)

În vigoare de la 14 decembrie 2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 6 decembrie 2001
privind protecția euro împotriva falsificării
(2001/887/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 31 și articolul 34 alineatul (2) litera (c),

având în vedere inițiativa Republicii Franceze(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea euro(3) stabilește data punerii în circulație a monedei euro la 1 ianuarie 2002 și obligă statele membre participante să prevadă sancțiunile corespunzătoare împotriva contrafacerii și falsificării bancnotelor și monedelor metalice euro.

(2) Ar trebui să se completeze și să se consolideze dispozitivul de protecție a monedei euro, instituit prin instrumente anterioare, prin dispoziții care să asigure, în ceea ce privește represiunea falsificării monedei euro, o strânsă cooperare între autoritățile competente ale statelor membre, Banca Centrală Europeană, băncile centrale naționale, Europol și Eurojust.

(3) La 29 mai 2000 Consiliul a adoptat Decizia-cadru 2000/383/JAI privind consolidarea protecției împotriva falsificării de monedă prin sancțiuni penale și de altă natură, cu ocazia introducerii euro(4).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...