Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 642/2000 privind acordurile de cooperare între unitățile de informații financiare ale statelor membre în ceea ce privește schimbul de informații
Număr celex: 32000D0642

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 24 octombrie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 17 octombrie 2000
privind acordurile de cooperare între unitățile de informații financiare
ale statelor membre în ceea ce privește schimbul de informații
(2000/642/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 34 alineatul (2) litera (c),

având în vedere inițiativa Republicii Finlanda,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1) Planul de acțiune privind combaterea criminalității organizate a fost aprobat de către Consiliul European de la Amsterdam din 16 și 17 iunie 19971. Planul de acțiune recomandă, în special, prin Recomandarea 26 litera (e), îmbunătățirea cooperării între punctele de contact care primesc rapoartele referitoare la tranzacțiile suspecte în conformitate cu Directiva 91/308/CEE a Consiliului din 10 iunie 1991 privind prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării banilor2.

(2) Toate statele membre au înființat unități de informații financiare (UIF) care răspund de colectarea și analizarea informațiilor primite în temeiul Directivei 91/308/CEE, în scopul stabilirii legăturilor între tranzacțiile financiare suspecte și activitățile infracționale subordonate în vederea prevenirii și combaterii spălării banilor.

(3) Îmbunătățirea mecanismelor de schimb de informații între UIF este unul dintre obiectivele adoptate de către Grupul de experți privind spălarea banilor creat în cadrul Grupului multidisciplinar privind criminalitatea organizată, cu perspectiva ulterioară a unei îmbunătățiri a schimbului de informații între UIF și autoritățile de anchetă din statele membre și organizația multidisciplinară a UIF, pentru a încorpora cunoștințele din sectorul financiar, de aplicare a legii și judiciar.

(4) Concluziile Consiliului din martie 1995 au pus în evidență faptul că pentru consolidarea sistemelor de luptă împotriva spălării banilor este necesară intensificarea cooperării dintre diferitele autorități care participă la lupta împotriva acestui fenomen.

(5) Al doilea raport al Comisiei adresat Parlamentului European și Consiliului cu privire la punerea în aplicare a Directivei 91/308/CEE identifică dificultățile care par a împiedica în continuare comunicarea și schimbul de informații între anumite unități având un statut juridic diferit.

(6) Este necesar ca autoritățile competente din statele membre care participă la lupta împotriva spălării banilor să coopereze strâns și să se prevadă o comunicare directă între aceste autorități.

(7) Statele membre au adoptat deja cu succes acorduri în acest domeniu, întemeiate în principal pe principiile enunțate în modelul de memorandum de înțelegere propus de către rețeaua mondială neoficială a UIF, denumită "Grupul Egmont".

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...