Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 494/2002 de înființare a unei rețele europene de puncte de contact în privința persoanelor vinovate de genocid, crime împotriva umanității și crime de război
Număr celex: 32002D0494

Modificări (...)

În vigoare de la 26 iunie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 13 iunie 2002
de înființare a unei rețele europene de puncte de contact în privința
persoanelor vinovate de genocid, crime împotriva umanității și
crime de război
(2002/494/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere titlul VI al Tratatului privind Uniunea Europeană, în special articolul 30 și articolul 34 alineatul (2) litera (c),

având în vedere inițiativa Regatului Țărilor de Jos(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2)

întrucât:

(1) Din 1995, Tribunalele Penale Internaționale pentru fosta Iugoslavie și pentru Rwanda anchetează, urmăresc penal și judecă persoanele vinovate de încălcări ale legilor și cutume de război, de genocid și de crime împotriva umanității,.

(2) Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale, din 17 iulie 1998, afirmă că cele mai grave crime care afectează ansamblul comunității internaționale, în special genocidul, crimele împotriva umanității și crimele de război, nu trebuie să rămână nepedepsite, și că reprimarea lor efectivă trebuie să fie asigurată prin adoptarea de măsuri la nivel național și prin consolidarea cooperării internaționale.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...