Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 419/2001 privind transmiterea de eșantioane de substanțe controlate
Număr celex: 32001D0419

Modificări (...)

În vigoare de la 06 iunie 2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 28 mai 2001
privind transmiterea de eșantioane de substanțe controlate
(2001/419/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolele 30 și 31, precum și articolul 34 alineatul (2) litera (c),

având în vedere inițiativa Regatului Suediei,

având în vedere avizul Parlamentului European1

întrucât:

(1) Lupta împotriva producerii și traficului ilicit de droguri este o problemă de interes comun pentru autoritățile de aplicare a legii și judiciare din statele membre.

(2) Posibilitatea de a transmite în mod legal între autoritățile din statele membre eșantioane de substanțe controlate, sechestrate cu scopul detectării infracțiunilor penale, precum și al efectuării anchetelor și urmăririlor penale sau a analizelor medico-legale a acestor eșantioane ar mări eficacitatea luptei împotriva producerii și traficului ilicit de droguri.

(3) În prezent, nu există norme juridice obligatorii care să reglementeze transmiterea între autoritățile din statele membre de eșantioane de substanțe stupefiante controlate sechestrate. Prin urmare, trebuie să se creeze un sistem la nivelul Uniunii Europene care să permită transmiterea legală a unor astfel de eșantioane. Acest sistem ar trebui să se aplice tuturor formelor de transmitere între statele membre a eșantioanelor de substanțe controlate sechestrate. Transmiterea ar trebui să se bazeze pe un acord între statul membru expeditor și statul membru destinatar.

(4) Transmiterea ar trebui să se efectueze în condiții de siguranță și care împiedică folosirea abuzivă a eșantioanelor transportate,

DECIDE:

___________

1 Aviz emis la 4 mai 2001 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

Articolul 1 Crearea unui sistem de transmitere a eșantioanelor

(1) Prezenta decizie creează un sistem pentru transmiterea între statele membre de eșantioane de substanțe controlate.

(2) Transmiterea de eșantioane de substanțe controlate (denumite în continuare "eșantioane") este considerată licită în toate statele membre atunci când este efectuată în conformitate cu prezenta decizie.

Articolul 2 Definiții

În sensul prezentei decizii, prin "substanțe controlate" se înțelege:

a) orice substanță, naturală sau de sinteză, care figurează în tabelele I sau II ale Convenției unice a Organizației Națiunilor Unite asupra substanțelor stupefiante din 1961, modificată prin Protocolul din 1972;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...