Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 375/2000 privind combaterea pornografiei infantile pe Internet
Număr celex: 32000D0375

Modificări (...)

În vigoare de la 09 iunie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 29 mai 2000
privind combaterea pornografiei infantile pe Internet
(2000/375/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 34 alineatul (2) litera (c),

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere inițiativa Republicii Austria,

luând în considerare rezoluțiile adoptate de Parlamentul European la 19 septembrie 1996 privind minorii victime ale violențelor2, la 12 decembrie 1996 privind măsurile de protecție a copiilor minori în Uniunea Europeană3, la 24 aprilie 1997 referitoare la Comunicarea Comisiei privind conținutul ilegal și nociv pe Internet4 și la 6 noiembrie 1997 referitoare la Comunicarea Comisiei privind combaterea turismului sexual cu copii și un aide-memoire privind contribuția Uniunii Europene la consolidarea luptei împotriva abuzului și a exploatării sexuale a copiilor5;

ținând seama de Declarația și de Programul de acțiune, aprobate în unanimitate de delegații participanți la Congresul Mondial împotriva exploatării sexuale a copiilor în scopuri comerciale, care s-a desfășurat la Stockholm în august 1996, și concluziile și recomandările Conferinței Europene ulterioare Congresului Mondial, care s-a desfășurat la Strasbourg în aprilie 1998;

ținând seama de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, în special articolele 2, 3 și 10, alineatul (2); reamintind Convenția europeană privind exercitarea drepturilor copiilor, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1996, în special articolele 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și 15;

având în vedere Declarația universală a drepturilor omului, adoptată de Adunarea generală a ONU prin Rezoluția 217 A (III) la 10 decembrie 1948 la Paris, în special articolele 2, 3, 7, 25 și 26;

reamintind articolul 34 din Convenția privind drepturile copilului din 20 noiembrie 1989;

ținând seama de Acțiunea Comună 96/700/JAI a Consiliului din 29 noiembrie 1996 de stabilire a unui program de încurajare și de schimburi destinat persoanelor responsabile de acțiunea împotriva traficului de persoane și a exploatării sexuale a copiilor6;

ținând seama de Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reunite în cadrul Consiliului din 17 februarie 1997 privind informațiile cu conținut ilegal și nociv difuzat pe Internet7;

ținând seama de Acțiunea Comună 97/154/JAI adoptată de Consiliu la 24 februarie 1997 privind lupta împotriva traficului de persoane și a exploatării sexuale a copiilor8;

ținând seama de Decizia Consiliului din 3 decembrie 1998 de completare a definiției formei de criminalitate numite "trafic de persoane" care figurează în anexa la Convenția Europol9 și având în vedere Declarația din 3 decembrie 1998 adoptată de Consiliu;

luând în considerare Recomandarea adoptată de Consiliu la 24 septembrie 1998 privind dezvoltarea competitivității industriei europene a serviciilor audiovizuale și a informației prin promovarea cadrelor naționale în vederea asigurării unui nivel comparabil și eficient de protecție a minorilor și a demnității umane10;

reamintind Planul de Acțiune adoptat de Consiliu la 28 aprilie 1997 privind combaterea criminalității organizate11, aprobat de Consiliul European de la Amsterdam în iunie 1997 și cele zece principii ale G8 privind criminalitatea din domeniul înaltei tehnologii, de care Consiliul a luat act cu prilejul sesiunii din 19 martie 1998, precum și recomandarea Consiliului European de la Viena din 11 și 12 decembrie 1998 de a se asigura, la nivel european și internațional, o monitorizare eficientă a inițiativelor privind protecția copiilor, în special în domeniul pornografiei infantile pe Internet;

luând în considerare Decizia nr. 276/1999/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 ianuarie 1999 de adoptare a unui plan de acțiune comunitară multianual privind promovarea unei utilizări mai sigure a Internetului prin combaterea informațiilor cu conținut ilegal și nociv difuzate în rețelele mondiale12;

reamintind Poziția Comună 1999/364/JAI a Consiliului din 27 mai 1999 referitoare la negocierile asupra proiectului de convenție privind infracționalitatea în ciberspațiu, negocieri purtate în cadrul Consiliului Europei13;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...