Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 471/2007 privind aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informații Schengen în Republica Cehă, Republica Estonia, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungaria, Republica Malta, Republica Polonia, Republica Slovenia și Republica Slovacă
Număr celex: 32007D0471

Modificări (...)

În vigoare de la 07 iulie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 12 iunie 2007
privind aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen referitoare la
Sistemul de Informații Schengen în Republica Cehă, Republica Estonia,
Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungaria, Republica
Malta, Republica Polonia, Republica Slovenia și Republica Slovacă
(2007/471/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Actul privind condițiile aderării Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace și modificările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană (denumit în continuare "Actul de aderare din 2003"), în special articolul 3 alineatul (2),

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1) Articolul 3 alineatul (2) din Actul de aderare din 2003 prevede că dispozițiile acquis-ului Schengen, altele decât cele menționate în anexa I la respectivul act, se aplică într-un nou stat membru, în sensul actului respectiv, numai ca urmare a unei decizii a Consiliului în acest sens, după verificarea îndeplinirii condițiilor necesare pentru aplicarea respectivului acquis.

(2) Consiliul a verificat dacă Republica Cehă, Republica Estonia, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungară, Republica Malta, Republica Polonă, Republica Slovenia și Republica Slovacă (denumite în continuare "statele membre în cauză") asigură niveluri satisfăcătoare de protecție a datelor, prin îndeplinirea următorilor pași:

A fost înaintat un chestionar complet statelor membre în cauză, iar răspunsurile acestora au fost înregistrate, după care au fost întreprinse vizite de verificare și evaluare în toate statele membre în cauză, în conformitate cu procedurile de evaluare Schengen aplicabile în domeniul protecției datelor, astfel cum acestea sunt definite în Decizia Comitetului Executiv de constituire a Comitetului permanent de evaluare și punere în aplicare a sistemului Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 def.](1).

(3) La 5 decembrie 2006, Consiliul a ajuns la concluzia că Republica Cehă, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungară, Republica Malta, Republica Polonă și Republica Slovenia au îndeplinit condițiile în acest domeniu. La 11 iunie 2007, Consiliul a ajuns la concluzia că Republica Estonia și Republica Slovacă au îndeplinit condițiile în acest domeniu. Prin urmare, este posibilă stabilirea unei date de la care acquis-ul Schengen referitor la Sistemul de Informații Schengen (SIS) poate fi aplicat în acele state membre.

(4) Intrarea în vigoare a prezentei decizii ar trebui să permită transferul de date SIS reale către statele membre în cauză. Utilizarea propriu-zisă a acestor date ar trebui să permită Consiliului să verifice, prin intermediul procedurilor de evaluare Schengen aplicabile, astfel cum sunt definite în SCH/Com-ex (98) 26 def., corectitudinea aplicării dispozițiilor acquis-ului Schengen referitoare la SIS în statele membre în cauză. În urma efectuării acestor evaluări, Consiliul ar trebui să hotărască asupra eliminării controalelor la frontierele interne cu statele membre în cauză.

(5) Ar trebui adoptată o decizie separată a Consiliului care să stabilească o dată pentru eliminarea controalelor la frontierele interne. Până la data eliminării controalelor, stabilită prin respectiva decizie, ar trebui impuse anumite restricții privind utilizarea SIS.

(6) În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul acordului încheiat de către Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda, și Regatul Norvegiei privind asocierea acestor două state la transpunerea, punerea în aplicare și dezvoltarea acquis-ului Schengen(2), incluse în domeniul de aplicare menționat la articolul 1 litera (G) din Decizia 1999/437/CE(3) privind unele mecanisme de aplicare a respectivului acord.

DECIDE:

___________

(1) JO L 239, 22.9.2000, p. 138.

(2) JO L 176, 10.07.1999, p. 36.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...