Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 1284/2002 de stabilire a standardului de comercializare pentru alunele cu coajă
Număr celex: 32002R1284

Modificări (...)

În vigoare de la 16 iulie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 1284/2002 AL COMISIEI
din 15 iulie 2002
de stabilire a standardului de comercializare pentru alunele cu coajă

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a piețelor în sectorul fructelor și legumelor1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 545/20022, în special articolul 2 alineatul (2),

întrucât:

(1) Alunele cu coajă figurează în anexa 1 la Regulamentul (CE) nr. 2200/96 printre produsele pentru care trebuie adoptate standarde. În acest scop, din motive de transparență pe piața mondială, este necesar să se țină seama de standardul recomandat pentru alunele cu coajă de grupul de lucru pentru standardizarea produselor alimentare perisabile și îmbunătățirea calității din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE/ONU).

(2) Aplicarea acestui standard trebuie să aibă ca efect eliminarea de pe piață a produselor de calitate nesatisfăcătoare, orientarea producției în scopul satisfacerii cerințelor consumatorilor și facilitarea relațiilor comerciale pe baza unei concurențe loiale, contribuind astfel la creșterea rentabilității producției. Prin urmare, ea trebuie aplicată în toate etapele de comercializare.

(3) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a fructelor și legumelor proaspete,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 297, 21.11.1996, p. 1.

2 JO L 84, 28.3.2002, p. 1.

Articolul 1

Standardul de comercializare aplicabil alunelor cu coajă din domeniul de aplicare al codului NC 0802 21 00 și din domeniul de aplicare al codului NC ex 0813 50 figurează în anexă.

Standardul se aplică în toate etapele de comercializare, în condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2200/96.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2003.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...