Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 59/2002 de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime și de abrogare a Directivei Consiliului 93/75/CEE
Număr celex: 32002L0059

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 05 august 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 2002/59/CE
din 27 iunie 2002
de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare și
informare privind traficul navelor maritime și de abrogare a
Directivei Consiliului 93/75/CEE

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 80 alin. (2),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la art. 251 din Tratat4,

întrucât:

(1) În comunicarea sa din 24 februarie 1993 privind o politică comună a siguranței maritime, Comisia a indicat că un obiectiv la nivel comunitar a fost introducerea unui sistem de informare obligatorie prin care să se ofere statelor membre un acces rapid la toate informațiile importante referitoare la mișcarea navelor care transportă materiale periculoase sau poluante și natura precisă a încărcăturii transportate.

(2) Directiva Consiliului 93/75/CEE din 13 septembrie 1993 privind cerințele minime pentru navele care se îndreaptă spre porturile comunitare sau pleacă din aceste porturi maritime și care transportă mărfuri periculoase ori poluante5 a introdus un sistem prin care autoritățile competente primesc informații despre navele care au ca destinație sau părăsesc un port comunitar și care transportă substanțe periculoase sau poluante, precum și despre incidentele petrecute pe mare. Directiva menționată cere Comisiei să elaboreze noi propuneri pentru introducerea unui sistem de notificare mai detaliat pentru Comunitate, care să cuprindă eventual și navele aflate în tranzit de-a lungul coastelor statelor membre.

(3) Rezoluția Consiliului din 8 iunie 1993 privind o politică comună a siguranței maritime6 a subliniat că principalele obiective ale acțiunii comunitare cuprind adoptarea unui sistem de informare mai detaliat.

(4) Introducerea unui sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime ar trebui să contribuie la prevenirea accidentelor și cazurilor de poluare pe mare și să reducă la minimum consecințele lor asupra mediului marin și costier, asupra economiei și sănătății comunităților locale. Eficiența traficului maritim, în special a gestionării escalelor făcute de nave în porturi, depinde și de preavizul dat de nave cu suficient timp înainte de sosire.

(5) Mai multe sisteme de raportare obligatorie a navelor au fost introduse de-a lungul coastelor europene, în conformitate cu regulile în materie adoptate de Organizația Maritimă Internațională (OMI). Ar trebui asigurată respectarea de către nave a cerințelor de raportare în vigoare în cadrul acestor sisteme.

(6) De asemenea, au fost introduse servicii de trafic maritim și sisteme de dirijare a navelor care joacă un rol important în prevenirea accidentelor și a poluării în anumite zone maritime aglomerate sau periculoase pentru navigație. Este necesar ca navele să utilizeze serviciile de trafic maritim și să se conformeze regulilor aplicabile sistemelor de dirijare a traficului aprobate de OMI.

(7) S-au înregistrat progrese tehnologice esențiale în domeniul echipamentelor de bord care permit identificarea automată a navelor (sisteme AIS) în vederea unei monitorizări perfecționate a navelor, ca și înregistrarea datelor de voiaj (sisteme VDR sau "cutiile negre") pentru a se facilita efectuarea anchetelor în urma producerii accidentelor. Având în vedere importanța lor în elaborarea unei politici care să prevină accidentele de navigație, prezența acestor echipamente ar trebui să fie obligatorie la bordul navelor care efectuează curse naționale sau internaționale cu escale în porturile comunitare.

Datele furnizate de sistemele VDR pot fi folosite atât după un accident pentru investigarea cauzelor acestuia, cât și preventiv, pentru a trage concluziile necesare din astfel de situații. Este oportun ca statele membre să încurajeze utilizarea acestor date în ambele scopuri.

(8) Este oportun ca statele membre să se asigure că la stațiile de coastă ale autorităților competente există, pe lângă echipamente tehnice corespunzătoare, personal suficient și calificat corespunzător.

(9) Cunoașterea precisă a mărfurilor periculoase sau poluante transportate la bordul navelor, precum și a altor informații pertinente din domeniul siguranței, cum ar fi informațiile referitoare la incidente de navigație, este esențială pentru pregătirea și eficiența operațiilor de intervenție în caz de poluare sau risc de poluare pe mare. Navele care au ca destinație sau părăsesc porturile statelor membre trebuie să transmită aceste informații autorităților competente sau autorităților portuare din aceste state membre.

(10) Pentru a facilita și accelera transmiterea și folosirea informațiilor, care pot fi în cantitate imensă, despre încărcăturile navelor, este oportun ca acestea să fie transmise ori de câte ori este posibil prin mijloace electronice către autoritatea competentă sau autoritatea portuară interesată. Din aceleași motive, este necesar ca schimburile de informații între autoritățile competente ale statelor membre să se facă pe cale electronică.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...