Comisia Comunităților Europene

Directiva nr. 4/2002 de înregistrare a unităților de creștere a găinilor ouătoare, reglementată de Directiva 1999/74/CE a Consiliului
Număr celex: 32002L0004

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 31 ianuarie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2002/4/CE A COMISIEI
din 30 ianuarie 2002
de înregistrare a unităților de creștere a găinilor ouătoare,
reglementată de Directiva 1999/74/CE a Consiliului

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 1999/74/CE a Consiliului din 19 iulie 1999 de stabilire a standardelor minime pentru protecția găinilor ouătoare1, în special articolul 7,

întrucât:

(1) Directiva 1999/74/CE stabilește standarde specifice de protecție a găinilor ouătoare prin diferite metode de creștere și autorizează statele membre să aleagă metoda sau metodele cele mai potrivite.

(2) în conformitate cu articolul 7 din Directiva 1999/74/CE, fiecare unitate care intră în domeniul de aplicare a directivei în cauză este înregistrată de autoritatea competentă a fiecărui stat membru și primește un număr distinctiv, care să asigure trasabilitatea ouălor introduse pe piață pentru consumul uman.

(3) Regulamentul (CEE) nr. 1907/90 al Consiliului din 26 iunie 1990 privind anumite standarde de comercializare aplicabile ouălor2, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 5/20013, impune obligatoriu ștampilarea ouălor cu un cod care indică numărul distinctiv al producătorului și care permite identificarea metodei de creștere.

(4) metodele de creștere sunt definite de Regulamentul (CEE) nr. 1274/91 al Comisiei din 15 mai 1991 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1907/90 privind anumite standarde de comercializare aplicabile ouălor4, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1651/20015 și, în ceea ce privește producția biologică, de Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului din 24 iunie 1991 privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare6, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2491/2001 al Comisiei7.

(5) înregistrarea unităților cu numere distinctive este o condiție care asigură trasabilitatea ouălor introduse pe piață în vederea consumului uman.

(6) măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent veterinar,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

1 JO L 203, 3.8.1999, p. 53.

2 JO L 173, 6.7.1990, p. 5.

3 JO L 2, 5.1.2001, p. 1.

4 JO L 121, 16.5.1991, p. 11.

5 JO L 220, 15.8.2001, p. 5.

6 JO L 198, 22.7.1991, p. 1.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...