Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 426/2002 de stabilire a unui curs de schimb aplicabil anumitor ajutoare directe și măsuri structurale sau ecologice
Număr celex: 32002R0426

Modificări (...)

În vigoare de la 08 martie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 426/2002 AL COMISIEI
din 7 martie 2002
de stabilire a unui curs de schimb aplicabil anumitor ajutoare directe
și măsuri structurale sau ecologice

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2799/98 al Consiliului din 15 decembrie 1998 de stabilire a unui regim agromonetar pentru moneda euro1,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1410/1999 al Comisiei din 29 iunie 1999 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2808/98 de stabilire a modalităților detaliate de aplicare a sistemului agromonetar al monedei euro în sectorul agricol și de modificare a definiției anumitor operațiuni impozabile prevăzute de Regulamentele (CEE) nr. 3889/87, (CEE) nr. 3886/92, (CEE) nr. 1793/93, (CEE) nr. 2700/93 și (CE) nr. 293/982, în special articolul 2,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2550/2001 al Comisiei din 21 decembrie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2529/2001 al Consiliului privind organizarea comună a pieței cărnii de oaie și cărnii de capră referitor la regimurile primelor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2419/20013, modificat de Regulamentul (CE) nr. 263/20024, în special articolul 18a al doilea paragraf,

întrucât:

(1) în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2808/98 al Comisiei din 22 decembrie 1998 de stabilire a normelor de aplicare a regimului agromonetar al monedei euro în sectorul agricol5, modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 2452/20006, faptul generator al cursului de schimb pentru sumele cu caracter structural sau ecologic este data de 1 ianuarie a anului în cursul căruia se decide acordarea ajutorului. În temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2808/98, introdus de Regulamentul (CE) nr. 1410/1999, cursul de schimb care trebuie aplicat este media, calculată pro rata temporis, a cursurilor de schimb aplicabile în luna care precede data faptului generator.

(2) în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 293/98 al Comisiei din 4 februarie 1998 de stabilire a faptelor generatoare în sectorul fructelor și legumelor, în sectorul produselor transformate pe bază de fructe și legume, parțial în sectorul plantelor vii și al produselor din floricultură, precum și pentru anumite produse enumerate în anexa I la tratat și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1445/937, modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1410/1999, cursul de schimb aplicabil anual pentru schimbul, în moneda națională, a sumei maxime la hectar reprezentând ajutorul pentru îmbunătățirea calității și a comercializării în sectorul fructelor cu coajă și al roșcovelor, prevăzut la articolul 2 din Regulamentul (CEE) nr. 780/89 al Consiliului8, este egal cu media pro rata temporis a cursurilor de schimb aplicabile în luna care precede data de 1 ianuarie a perioadei anuale de referință, în temeiul articolului 19 din Regulamentul (CEE) nr. 2159/89 al Comisiei9.

(3) în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (CE) nr. 2342/1999 al Comisiei din 28 octombrie 1999 de stabilire a modalităților de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de vită referitor la regimul primelor10, modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 169/200211, data de depunere a cererii constituie faptul generator pentru determinarea anului de acordare a primelor pentru animalele care fac obiectul regimurilor primelor în sectorul cărnii. Convertirea în moneda națională a acestor prime se realizează în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 43 din regulamentul menționat, în funcție de media, calculată pro rata temporis, a cursurilor de schimb aplicabile în luna decembrie care precede anul acordării lor.

(4) începând cu anul de comercializare 2002, în conformitate cu articolul 18a din Regulamentul (CE) nr. 2550/2001, cursul de schimb care trebuie aplicat primelor și plăților în sectorul ovinelor corespunde mediei pro rata temporis a cursurilor de schimb aplicabile în luna decembrie care precede anul calendaristic pentru care s-a acordat prima sau plata respectivă.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...