Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 332/2002 de stabilire a unui mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre
Număr celex: 32002R0332

Modificări (...), Reviste (1)

În vigoare de la 23 februarie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 332/2002
din 18 februarie 2002
de stabilire a unui mecanism de asistență financiară pe termen mediu
pentru balanțele de plăți ale statelor membre

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 308,

având în vedere propunerea Comisiei, prezentată în urma consultării Comitetului Economic și Financiar1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene3,

întrucât:

(1) Art. 119 alin. (1) paragraful al doilea și art. 119 alin. (2) din Tratat prevăd că, la recomandarea Comisiei, care trebuie prezentată după consultarea Comitetului Economic și Financiar, Consiliul acordă asistență mutuală dacă statul membru se află în dificultate ori se confruntă cu un risc major privind balanța de plăți. Art. 119 nu definește mecanismul care trebuie folosit pentru acordarea asistenței mutuale avute în vedere.

(2) Acordarea unui împrumut unui stat membru trebuie să se facă suficient de rapid pentru a încuraja statul respectiv să adopte, în timp util și în condiții de rată de schimb preponderent constantă, măsuri de politică economică de natură să prevină o criză acută a balanței de plăți și să sprijine eforturile statului respectiv către convergență.

(3) Fiecare împrumut acordat unui stat membru trebuie să fie corelat cu adoptarea de către statul membru respectiv a unor măsuri de politică economică în vederea restabilirii balanței de plăți sau asigurării unei balanțe de plăți constante și de adaptarea ei la gravitatea situației în care se află privind balanța de plăți, precum și la modul în care evoluează.

(4) Trebuie prevăzute anticipat proceduri și mecanisme corespunzătoare pentru a permite Comunității și statelor membre să asigure rapid, dacă este necesar, asistența financiară pe termen mediu, în special dacă situația necesită măsuri imediate.

(5) În vederea finanțării asistenței acordate, Comunitatea trebuie să se poată folosi de bonitatea sa pentru a împrumuta resurse pe care să le pună la dispoziția statelor membre vizate sub formă de împrumuturi. Astfel de operațiuni sunt necesare pentru realizarea obiectivelor Comunității definite în Tratat, în special dezvoltarea armonioasă a activităților economice în întreaga Comunitate.

(6) În acest sens, s-a constituit un mecanism unic de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre, prin Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1969/884.

(7) Începând cu 1 ianuarie 1999, statele membre care au adoptat moneda unică nu mai pot beneficia de asistență financiară pe termen mediu. Totuși, mecanismul de asistență financiară trebuie menținut pentru a veni în întâmpinarea nevoilor statelor membre actuale care nu au adoptat moneda euro, precum și a statelor membre noi până când acestea vor adopta moneda euro.

(8) Introducerea monedei unice a determinat reducerea substanțială a numărului de state membre care pot utiliza acest mecanism. Această situație justifică o revizuire, prin micșorarea plafonului actual de 16 miliarde EUR. Plafonul de împrumut trebuie, totuși, menținut la un nivel suficient de ridicat pentru a satisface corespunzător nevoile simultane ale mai multor state membre. Reducerea plafonului de împrumut de la 16 miliarde EUR la 12 miliarde EUR pare capabilă să satisfacă aceste nevoi și, de asemenea, să țină cont de extinderea viitoare a Uniunii Europene.

(9) Dezechilibrul izbitor dintre numărul de beneficiari potențiali ai împrumuturilor în timpul celei de a treia etape a Uniunii economice și monetare și numărul de țări capabile să finanțeze împrumuturile face dificilă menținerea finanțării directe a împrumuturilor acordate de toate celelalte state membre. Astfel, este necesară finanțarea împrumuturilor exclusiv prin recurgerea la piețele de capital și la instituțiile financiare, care au atins acum un stadiu de dezvoltare și de maturitate care la permite să se angajeze la astfel de finanțări.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...