Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 178/2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației în domeniul alimentar, de înființare a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței alimentelor
Număr celex: 32002R0178

Modificări (7), Referințe (1), Reviste (1)

În vigoare de la 21 februarie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 37, 95, 133 și articolul 152 alineatul (4) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei(1),

(1) JO C 96 E, 27.3.2001.

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(2),

(2) JO C 155, 29.5.2001.

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(3),

(3) Aviz emis la 14 iunie 2001 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(4),

(4) Avizul Parlamentului European din 12 iunie 2001 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziția comună a Consiliului din 17 septembrie 2001 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Parlamentului European din 11 decembrie 2001 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 21 ianuarie 2002.

întrucât:

(1) Libera circulație a alimentelor sigure și sănătoase reprezintă un aspect esențial al pieței interne și contribuie substanțial la sănătatea și bunăstarea cetățenilor, precum și la interesele lor sociale și economice.

(2) Pentru realizarea politicilor Comunității ar trebui asigurat un nivel ridicat de protecție a vieții și sănătății oamenilor.

(3) Libera circulație a alimentelor și hranei în Comunitate poate fi realizată numai dacă cerințele în privința alimentelor și a hranei animalelor nu diferă semnificativ de la un stat membru la altul.

(4) Există diferențe importante între legislațiile statelor membre în domeniul alimentar în ceea ce privește conceptele, principiile și procedurile. Atunci când statele membre adoptă măsuri în domeniul alimentar, aceste diferențe pot împiedica libera circulație a alimentelor, pot crea condiții de concurență inegale și, în consecință, pot afecta în mod direct funcționarea pieței interne.

(5) Prin urmare, este necesară apropierea acestor concepte, principii și proceduri, în așa fel încât să se formeze o bază comună pentru măsurile privind alimentele și hrana, adoptate în statele membre și la nivel comunitar. Cu toate acestea, este necesar să se asigure o perioadă de timp suficientă pentru adaptarea oricăror dispoziții contradictorii din legislația existentă, atât la nivel național, cât și la nivel comunitar și să se prevadă ca, până la adaptare, să se aplice legislația în materie, în temeiul principiilor stabilite de prezentul regulament.

(6) Apa este ingerată direct sau indirect, la fel ca orice aliment, contribuind astfel la expunerea generală a unui consumator la substanțele ingerate, inclusiv factori de contaminare chimici și microbiologici. Cu toate acestea, întrucât calitatea apei destinate consumului uman este deja controlată prin Directivele 80/778/CEE(1) și 98/83/CE(2) ale Consiliului, este suficient să se considere apa în baza punctului de conformitate menționat în articolul 6 din Directiva 98/83/CE.

(1) JO L 229, 30.8.1980. Directivă abrogată prin Directiva 98/83/CE.

(2) JO L 330, 5.12.1998.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...