Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 6/2002 privind formalitățile de raportare pentru navele care sosesc în porturile statelor membre ale Comunității și/sau pleacă din porturile statelor membre ale Comunității (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32002L0006

Modificări (...)

În vigoare de la 09 martie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 2002/6/CE
din 18 februarie 2002
privind formalitățile de raportare pentru navele care sosesc în
porturile statelor membre ale Comunității și/sau pleacă din porturile
statelor membre ale Comunității (Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 80 alin. (2),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat3,

întrucât:

(1) Comunitatea a stabilit o politică de încurajare a transportului durabil, cum ar fi navigația, în special pentru promovarea transportului maritim pe distanțe scurte.

(2) Facilitarea transportului maritim este un obiectiv esențial al Comunității pentru întărirea în continuare a poziției navigației în cadrul sistemului de transport ca o alternativă și în completarea celorlalte moduri de transport într-un lanț de transport din poartă în poartă.

(3) Procedurile documentare cerute în transportul maritim au fost motiv de preocupare și s-a considerat că reprezintă un obstacol în dezvoltarea acestui mod de transport la întregul său potențial.

(4) Convenția Organizației Maritime Internaționale privind facilitarea traficului maritim internațional, adoptată de Conferința internațională pentru facilitarea călătoriilor și a transporturilor maritime internaționale din 9 aprilie 1965, modificată ulterior (denumită în continuare "Convenția FAL a OMI"), a furnizat un set de modele de formulare standardizate destinate anumitor formalități de raportare pe care trebuie să le completeze navele la sosirea într-un port sau la plecarea dintr-un port.

(5) Cele mai multe state membre utilizează aceste formulare, dar nu aplică în mod uniform modelele adoptate sub auspiciile OMI.

(6) Uniformitatea formatului formularelor pe care trebuie să le completeze navele care sosesc sau pleacă dintr-un port trebuie să faciliteze procedurile documentare pentru escale și să fie în beneficiul dezvoltării navigației comunitare.

(7) În consecință, este oportună introducerea recunoașterii la nivel comunitar a formularelor OMI (denumite în continuare "formulare FAL ale OMI"). Statele membre trebuie să recunoască formularele FAL ale OMI și categoriile de informații din acestea ca fiind o dovadă suficientă că nava îndeplinește formalitățile de raportare cărora le sunt destinate aceste documente.

(8) Totuși, recunoașterea anumitor formulare FAL ale OMI, în special declarația de marfă și - pentru navele de pasageri - lista pasagerilor, ar crește complexitatea formalităților de raportare, fie din cauză că aceste formulare nu pot include toate informațiile necesare, fie pentru că există deja practici bine puse la punct de facilitare a traficului. În consecință, nu trebuie introdusă recunoașterea obligatorie a acestor formulare.

(9) Transportul maritim este o activitate globală și introducerea în Comunitate a formularelor FAL ale OMI poate deschide calea spre intensificarea utilizării acestora în întreaga lume.

(10) Deoarece obiectivele acțiunii propuse, respectiv facilitarea transportului maritim, nu pot fi atinse în măsura necesară de către statele membre, dar pot fi mai bine atinse, datorită dimensiunilor și efectelor acțiunii, la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, definit în art. 5 din Tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, definit în acel articol, prezenta directivă nu depășește cadrul necesar pentru atingerea acelor obiective.

(11) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive trebuie adoptate în conformitate cu Decizia Consiliului 1999/468/CE din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor pentru exercitarea competențelor de punere în aplicare conferite Comisiei4,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...