Consiliul Uniunii Europene

Recomandarea nr. 549/2002 privind marile orientări ale politicilor economice ale statelor membre și ale Comunității
Număr celex: 32002H0549

Modificări (...)

În vigoare de la 11 iulie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

RECOMANDAREA CONSILIULUI
din 21 iunie 2002
privind marile orientări ale politicilor economice ale statelor
membre și ale Comunității (2002/549/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 99 alin. (2),

având în vedere recomandarea Comisiei,

având în vedere dezbaterea Consiliului European din 21 iunie 2002 de la Sevilla,

întrucât Parlamentul European a adoptat o rezoluție la recomandarea Comisiei,

RECOMANDĂ:

1. ORIENTĂRI GENERALE ALE POLITICILOR ECONOMICE

1. INTRODUCERE

Uniunea Europeană dispune de o strategie de politică economică definită în mod clar și axată, pe de o parte, pe politici macroeconomice orientate spre creștere și stabilitate, capabile să răspundă în mod adecvat evoluției economice pe termen scurt, și, pe de altă parte, pe îmbunătățirea condițiilor care asigură pe termen lung o creștere durabilă, care să genereze crearea de locuri de muncă și să nu antreneze inflație. Marile orientări ale politicilor economice (MOPE) din 2002 adaptează și actualizează această strategie având în vedere orientările politice ale Consiliului European de la Barcelona din 15 și 16 martie 2002 și ținând seama în aceeași măsură de evoluția strategiei din domeniul dezvoltării durabile. Acestea au fost elaborate după examinarea punerii în aplicare a MOPE 2001 și ținând seama de evaluarea situației actuale și a perspectivelor economice viitoare așa cum a fost prezentată de către serviciile Comisiei în cadrul previziunilor din primăvara anului 2002.

Secțiunea 2 prezintă o imagine de ansamblu a contextului în care se înscriu aceste orientări și o examinare a principalelor provocări din domeniul politicii economice care trebuie identificate. Secțiunea 3 conține recomandări generale privind politica economică aplicabile tuturor statelor membre și Comunității. În cadrul acestei strategii generale, prioritățile politice înregistrează anumite variații de la un stat membru la altul din cauza diferențelor existente la nivelul performanțelor sau al perspectivelor economice, precum și din cauza caracterului specific al structurilor și al instituțiilor.

Ținând seama în mod adecvat de aceste particularități naționale, partea a II-a a documentului prezintă orientările politicii economice pentru fiecare țară în parte.

Pentru a beneficia de rezultatele care decurg din experiența dobândită în vederea întăririi coordonării și în conformitate cu apelul mobilizator formulat de Consiliul European de la Barcelona în favoarea unei simplificări a procedurilor și cu invitația acestuia privind acordarea unui loc privilegiat acțiunilor de punere în aplicare a marilor orientări și nu elaborării anuale a acestora, este posibil ca prezentarea și frecvența MOPE să se modifice începând din anul 2003. Astfel, MOPE pentru 2002 vin în continuarea versiunii din anul anterior.

2. MARILE PRIORITĂȚI ȘI PRINCIPALELE ACȚIUNI CARE TREBUIE ÎNTREPRINSE

2.1. Redemararea activității economice

Economia Uniunii Europene a fost caracterizată în 2001 de o încetinire drastică și neașteptată a activității economice. Politicile macroeconomice au fost puse la încercare, iar creșterea ocupării forței de muncă a fost încetinită.

Totuși, un număr din ce în ce mai mare de indicatori arată că economia se stabilizează și începe să se redreseze. Această relansare a fost determinată de adaptarea politicilor economice, de o bază sănătoasă, de creșterea gradului de încredere și de o creștere a cererii externe, precum și de atenuarea unei întregi serii de șocuri economice.

Introducerea fără probleme a euro în 1999, apoi introducerea monedelor și a bancnotelor în 2002 reprezintă un semn binevenit al stabilității și încrederii. Deși există în continuare riscul unor evoluții mai puțin favorabile și incertitudini, se așteaptă o consolidare a activității economice din Uniunea Europeană, care va ajunge la o rată de creștere apropiată sau mai mare decât cea potențială pe parcursul celui de-al doilea semestru al anului 2002 și la începutul anului 2003, adică în momentul în care trebuie puse în aplicare recomandările conținute în prezentele orientări.

Întrucât evoluția pieței muncii reflectă situația economică cu un oarecare decalaj, este puțin probabil ca tendințele în materie de ocupare a forței de muncă să se amelioreze în mod evident înainte de 2003. Tensiunile inflaționiste trebuie să rămână sub control pe termen mediu, iar pe parcursul anului 2002 inflația măsurată de IAPC se poate stabiliza la niveluri aflate în jurul valorii de 2%.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...