Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1786/2002 de adoptare a unui program de acțiune comunitară în domeniul sănătății publice (2003-2008)
Număr celex: 32002D1786

Modificări (...)

În vigoare de la 09 octombrie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 1786/2002/CE
din 23 septembrie 2002
de adoptare a unui program de acțiune comunitară în domeniul
sănătății publice (2003-2008)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 152,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat4, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 15 mai 2002,

___________

1 JO C 337 E, 28.11.2000, p. 122 și C 240 E, 28.08.2001, p. 168.

2 JO C 116, 20.04.2001, p. 75.

3 JO C 144, 16.05.2001, p. 43.

4 Avizul Parlamentului European din 4 aprilie 2001 (JO C 21, 24.01.2002, p. 161), poziția comună a Consiliului din 31 iulie 2001 (JO C 307, 31.10.2001, p. 27) și decizia Parlamentului European din 12 decembrie 2001 (încă nepublicată în Jurnalul Oficial). Decizia Parlamentului European din 3 iulie 2002 și decizia Consiliului din 26 iunie 2002.

întrucât:

(1) Comunitatea este angajată în promovarea și îmbunătățirea sănătății, prevenirea bolilor și combaterea potențialelor pericole pentru sănătate în vederea reducerii morbidității evitabile, a mortalității premature și a handicapurilor care provoacă invaliditate. Pentru a contribui la bunăstarea cetățenilor europeni, Comunitatea trebuie să abordeze în mod coordonat și coerent preocupările acestora privind riscurile pentru sănătate și așteptările lor privind un nivel înalt de protecție a sănătății, ceea ce înseamnă că toate activitățile Comunității legate de sănătate trebuie să aibă un grad înalt de vizibilitate și transparență și să permită consultarea și participarea echilibrată a tuturor factorilor interesați în vederea promovării unor cunoștințe și a unor fluxuri de comunicare de mai bună calitate, făcând astfel posibilă o mai mare implicare a indivizilor în deciziile care privesc sănătatea lor. În acest cadru, este necesar să se aibă în vedere dreptul cetățenilor Comunității de a primi informații simple, clare și corecte din punct de vedere științific asupra măsurilor de protecție a sănătății umane și de prevenire a bolilor în vederea îmbunătățirii calității vieții.

(2) Sănătatea este o prioritate și trebuie să se asigure un nivel înalt de protecție a sănătății la definirea și punerea în aplicare a tuturor politicilor și activităților comunitare. În conformitate cu articolul 152 din tratat, Comunitatea trebuie să joace un rol activ în acest sector prin adoptarea de măsuri care nu pot fi adoptate la nivel de state membre, în conformitate cu principiul subsidiarității.

(3) În contextul cadrului de sănătate publică prezentat în comunicarea Comisiei din 24 noiembrie 1993 privind cadrul de acțiune în domeniul sănătății publice, au fost adoptate opt programe de acțiune, și anume:

- Decizia nr. 645/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 martie 1996 privind adoptarea unui program de acțiune comunitară în domeniul promovării sănătății, informării, educării și formării pentru sănătate în cadrul acțiunilor în domeniul sănătății publice (1996 - 2000)1,

- Decizia nr. 646/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 martie 1996 de adoptare a unui plan de acțiune pentru combaterea cancerului în cadrul acțiunilor din domeniul sănătății publice (1996 - 2000)2,

- Decizia nr. 647/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 martie 1996 de adoptare a programului de măsuri al Comunității în legătură cu prevenirea SIDA și a altor boli transmisibile în cadrul de acțiune din domeniul sănătății publice (1996-2000)3,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...