Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1247/2002 privind statutul și condițiile generale care reglementează exercitarea atribuțiilor Supervizorului European pentru Protejarea Datelor
Număr celex: 32002D1247

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 12 iulie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN, A CONSILIULUI ȘI A COMISIEI
nr. 1247/2002/CE
din 1 iulie 2002
privind statutul și condițiile generale care reglementează exercitarea
atribuțiilor Supervizorului European pentru Protejarea Datelor

PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL UNIUNII EUROPENE ȘI COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 45/2001 din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor personale de către instituțiile și organismele comunitare și privind libera circulație a acestor date1, în special art. 43,

având în vedere propunerea Comisiei2,

întrucât:

(1) Supervizorul European pentru Protejarea Datelor este un organ independent de supervizare însărcinat cu monitorizarea aplicării în instituțiile și organismele comunitare a actelor comunitare referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor personale, precum și la libera circulație a acestor date.

(2) Normele de protejare a datelor sunt menite să protejeze drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, în special viața lor privată și de familie, în ceea ce privește prelucrarea datelor personale, în special în conformitate cu art. 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană și în temeiul art. 7 și 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Drepturile fundamentale trebuie interpretate, conform jurisprudenței Curții de Justiție a Comunităților Europene, în lumina art. 8 din Convenția europeană pentru protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și a tradițiilor constituționale comune statelor membre. Obiectivul protejării datelor trebuie îndeplinit, ținând-se seama de faptul că nu trebuie restricționate informațiile disponibile pentru cetățeni cu privire la activitățile publice.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...