Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 777/2002 privind standardele minime pe care Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale trebuie să le respecte în desfășurarea operațiunilor de politică monetară, a operațiunilor de schimb valutar cu rezervele valutare ale BCE și în gestionarea activelor din rezerve valutare ale BCE (BCE/2002/6)
Număr celex: 32002O0777

Modificări (...)

În vigoare de la 08 octombrie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 26 septembrie 2002
privind standardele minime pe care Banca Centrală Europeană și
băncile centrale naționale trebuie să le respecte în desfășurarea
operațiunilor de politică monetară, a operațiunilor de schimb
valutar cu rezervele valutare ale BCE și în gestionarea activelor
din rezerve valutare ale BCE (BCE/2002/6) (2002/777/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 105 alin. (2) prima, a doua și a treia liniuță,

având în vedere art. 12.1 și art. 14.3 din Statutul Sistemului European de Bănci Centrale și al Băncii Centrale Europene, coroborate cu art. 3.1, art. 18.2 și art. 30.6 prima, a doua și a treia liniuță,

întrucât:

(1) În conformitate cu art. 105 alin. (2) prima, a doua și a treia liniuță din Tratat, printre sarcinile de bază pe care SEBC trebuie să le îndeplinească se numără și definirea și punerea în aplicare a politicii monetare a Comunității, desfășurarea operațiunilor de schimb valutar cu respectarea dispozițiilor art. 111 din Tratat și deținerea și gestionarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre.

(2) Banca Centrală Europeană (BCE) consideră ca fiind o necesitate aplicarea de către BCE și fiecare bancă centrală europeană a standardelor minime în următoarele situații: (i) desfășurarea operațiunilor de politică monetară; (ii) desfășurarea operațiunilor de schimb valutar cu rezervele valutare ale BCE și (iii) administrarea activelor din rezerve valutare ale BCE în măsura în care BCN acționează ca agent al BCE conform Orientării BCE/2000/1 din 3 februarie 2000 privind administrarea activelor din rezerve valutare ale Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale și a documentației juridice pentru operațiunile ce implică activele din rezervele valutare ale Băncii Centrale Europene1, modificată ultima dată de Orientarea BCE/2001/122.

(3) Art. 38.1 din Statut prevede faptul că membrilor organismelor de reglementare și ai personalului BCE și BCN le revine obligația, chiar și după încetarea sarcinilor acestora, de a nu dezvălui informații de tipul celor care se încadrează în obligația de păstrare a secretului profesional.

(4) Membrii Consiliului guvernatorilor BCE au convenit cu privire la un Memorandum privind o poziție comună referitor la aspecte similare în cadrul Consiliului guvernatorilor reunit la 16 mai 20023.

(5) În conformitate cu art. 12.1 și art. 14.3 din Statut, liniile directoare ale BCE formează parte integrantă a legislației Comunității,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...