Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 99/2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman
Număr celex: 32002L0099

Modificări (1), Referințe (2)

În vigoare de la 23 ianuarie 2003 până la 20 aprilie 2021

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2002/99/CE A CONSILIULUI
din 16 decembrie 2002
de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează
producția, transformarea, distribuția și introducerea
produselor de origine animală destinate consumului uman

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât:

(1) În cadrul pieței unice au fost stabilite norme de sănătate animală specifice pentru a reglementa comerțul intracomunitar în domeniul producției, transformării, distribuției și introducerii din țări terțe a produselor de origine animală destinate consumului uman care figurează în anexa I la tratat.

(2) Aceste norme au permis eliminarea obstacolelor în cadrul comerțului cu produsele respective, contribuind astfel la realizarea pieței interne și asigurând în același timp un nivel ridicat de protecție a sănătății animale.

(3) De asemenea, obiectivul acestor norme este prevenirea introducerii sau a răspândirii bolilor animale prin introducerea pe piață a produselor de origine animală. Normele în cauză conțin, de asemenea, dispoziții comune privind, în special, restricțiile aplicabile introducerii pe piață a produselor care provin dintr-o exploatație sau regiune contaminată de boli epizootice și obligația de a supune produsele care provin din regiunile reglementate unui tratament de eradicare a agentului patogen.

(4) Dispozițiile comune în cauză trebuie să fie armonizate pentru a se elimina eventualele incoerențe survenite în urma adoptării normelor specifice de sănătate animală. O astfel de armonizare va asigura, de asemenea, o aplicare uniformă a normelor de sănătate animală în întreaga Comunitate și existența unui grad mai mare de transparență în structura legislației comunitare.

(5) Controalele veterinare ale produselor de origine animală destinate comercializării trebuie să se efectueze în conformitate cu Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne4. Directiva 89/662/CEE prevede măsuri de protecție care pot fi aplicate în cazul unui pericol grav pentru sănătatea animală.

(6) Produsele importate din țări terțe nu trebuie să prezinte pericole pentru sănătatea șeptelului comunitar.

(7) În acest scop, este necesar să se instituie proceduri prin care să se împiedice introducerea bolilor epizootice. Aceste proceduri includ o evaluare periodică a situației țărilor terțe în cauză în materie de sănătate animală.

(8) Trebuie, de asemenea, să se instituie proceduri prin care să se stabilească norme sau criterii generale sau specifice care să se aplice importurilor de produse de origine animală.

(9) Dispozițiile privind importul de carne de ungulate domestice și de produse pe bază de carne de ungulate sau care conțin o astfel de carne sunt deja formulate în Directiva 72/462/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1972 privind problemele de sănătate animală și publică care apar cu ocazia importurilor de animale din speciile bovină și porcină, respectiv de carne proaspătă provenind din țări terțe5.

(10) Procedurile aplicabile importului de carne și produse din carne pot servi ca model pentru importul altor produse de origine animală.

(11) Controalele veterinare ale produselor de origine animală provenind din țări terțe importate în Comunitate trebuie să se efectueze în conformitate cu dispozițiile Directivei 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele provenind din țări terțe și introduse în Comunitate6. Directiva 97/78/CEE prevede măsuri de protecție care pot fi aplicate în cazul unui pericol grav pentru sănătatea animală.

(12) La stabilirea normelor care se aplică în comerțul internațional trebuie luate în considerare orientările stabilite de Oficiul internațional pentru epizootii (OIE).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...