Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 88/2002 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la măsurile împotriva emisiei de poluanți gazoși și de pulberi provenind de la motoarele cu combustie internă care urmează să fie instalate pe mașinile fără destinație rutieră
Număr celex: 32002L0088

În vigoare de la 11 februarie 2003 până la 31 decembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2002/88/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 9 decembrie 2002
de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la
măsurile împotriva emisiei de poluanți gazoși și de pulberi
provenind de la motoarele cu combustie internă care urmează să
fie instalate pe mașinile fără destinație rutieră

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Programul "Auto Oil II" avea drept scop identificarea strategiilor eficiente pentru respectarea obiectivelor Comunității în ceea ce privește calitatea aerului. Concluzia comunicării Comisiei privind bilanțul programului "Auto Oil II" a fost că se impune luarea de măsuri suplimentare, în special pentru a găsi soluții specifice la problemele ozonului și ale emisiilor de macroparticule. Lucrările recente privind elaborarea de plafoane naționale de emisii au arătat că sunt necesare măsuri suplimentare pentru asigurarea respectării obiectivelor de calitate a aerului adoptate în legislația comunitară.

(2) S-au introdus treptat norme stricte privind emisiile vehiculelor rutiere. S-a hotărât deja consolidarea acestor norme. Contribuția relativă a agenților poluanți proveniți de la mașinile fără destinație rutieră va deveni, prin urmare, mai importantă în viitor.

(3) Directiva 97/68/CE4 a introdus valori limită ale emisiilor aplicabile gazelor și macroparticulelor poluante emise de motoarele cu combustie internă care urmează să fie instalate pe mașinile fără destinație rutieră.

(4) Deși Directiva 97/68/CE s-a aplicat inițial doar pentru anumite motoare cu aprindere prin comprimare, motivul5 din directiva în cauză prevede extinderea ulterioară a domeniului său de aplicare pentru a include în special motoarele cu benzină.

(5) Emisiile provenite de la motoarele mici cu aprindere prin scânteie (motoare cu benzină) care echipează diferite tipuri de mașini contribuie în mod semnificativ la probleme de calitate a aerului identificate, atât actuale, cât și viitoare, în special în ceea ce privește formarea ozonului.

(6) Emisiile provenite de la motoarele mici cu aprindere prin scânteie se supun unor norme stricte de mediu în Statele Unite ale Americii, ceea ce demonstrează că există posibilitatea de a reduce în mod semnificativ emisiile.

(7) Absența legislației comunitare permite introducerea pe piață a motoarelor concepute pe baza unor tehnologii depășite din punct de vedere ecologic, care compromit astfel realizarea în Comunitate a obiectivelor de calitate a aerului, sau aplicarea în acest domeniu a legislațiilor naționale, care ar putea constitui o barieră în calea schimburilor comerciale.

(8) Directiva 97/68/CE este strâns aliniată la legislația similară din Statele Unite ale Americii, iar continuarea acestei alinieri va aduce beneficii atât pentru industrie, cât și pentru mediu.

(9) Este necesară o perioadă de pregătire pentru industria europeană, în special pentru acei constructori care nu au încă activitate pe piața mondială, pentru a putea respecta normele de emisii.

(10) În Directiva 97/68/CE se utilizează o abordare în două faze pentru motoarele cu aprindere prin comprimare, la fel ca și în reglementările din Statele Unite ale Americii privind motoarele cu aprindere prin scânteie. Deși ar fi fost posibilă adoptarea unei abordări într-o singură fază în legislația comunitară, aceasta ar fi avut efectul prelungirii cu încă patru-cinci ani a absenței reglementărilor în acest domeniu.

(11) În scopul atingerii nivelului necesar de flexibilitate pentru alinierea pe plan mondial, este inclusă o posibilitate de derogare, aplicabilă conform procedurii comitetului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...