Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 740/2002 de stabilire a criteriilor ecologice revizuite de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru saltelele de pat și de modificare a Deciziei 98/634/CE [notificată cu numărul C(2002) 3293] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32002D0740

Modificări (...)

În vigoare de la 04 septembrie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 3 septembrie 2002
de stabilire a criteriilor ecologice revizuite de acordare a
etichetei ecologice comunitare pentru saltelele de pat și de
modificare a Deciziei 98/634/CE [notificată cu numărul C(2002)
3293] (Text cu relevanță pentru SEE) (2002/740/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1980/2000 din 17 iulie 2000 privind sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice comunitare1, în special art. 6 alin. (1) al doilea paragraf,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1980/2000, eticheta ecologică comunitară poate fi acordată unui produs care posedă caracteristici ce-i permit să contribuie în mod semnificativ la îmbunătățirea unor aspecte de mediu esențiale.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede stabilirea unor criterii specifice pentru acordarea etichetei ecologice pe categorii de produse.

(3) El prevede, de asemenea, ca reexaminarea criteriilor de acordare a etichetei ecologice, precum și cerințele de evaluare și verificare legate de aceste criterii, să se efectueze în timp util înainte de sfârșitul perioadei de valabilitate a criteriilor specificate pentru fiecare categorie de produse. Reexaminarea trebuie să aibă ca rezultat o propunere de prelungire, retragere sau revizuire.

(4) Este necesară revizuirea criteriilor ecologice stabilite în Decizia Comisiei 98/634/CE din 2 octombrie 1998 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru saltelele de pat2, astfel încât să țină seama de evoluția pieței. În același timp, trebuie modificată perioada de valabilitate a deciziei menționate, prelungită prin Decizia Comisiei 2001/540/CE3, precum și definiția acestei categorii de produse.

(5) Trebuie adoptată o nouă decizie a Comisiei de stabilire a criteriilor ecologice specifice acestei categorii de produse, care sunt valabile pe o perioadă de cinci ani.

(6) Este necesar ca, pentru o perioadă limitată de maximum 18 luni, atât noile criterii stabilite prin prezenta decizie, cât și cele stabilite prin Decizia 98/634/CE, să se aplice simultan, pentru a acorda suficient timp întreprinderilor cărora li s-a acordat sau care au solicitat acordarea etichetei ecologice pentru produsele lor înainte de data intrării în vigoare a prezentei decizii de adaptare a acestor produse astfel încât să respecte noile criterii.

(7) Dispozițiile prevăzute în prezenta decizie se bazează pe proiectele de criterii elaborate de comitetul Uniunii Europene pentru eticheta ecologică, constituit în temeiul art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000.

(8) Dispozițiile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului constituit în temeiul art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 237, 21.09.2000, p. 1.

2 JO L 302, 12.11.1998, p. 31.

3 JO L 194, 18.07.2001, p. 50.

Articolul 1

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...