Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 739/2002 de stabilire a unor criterii ecologice revizuite pentru atribuirea etichetei ecologice comunitare pentru vopselele și lacurile de interior și de modificare a Deciziei 1999/10/CE [notificată sub numărul C(2002)3202] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32002D0739

Modificări (...)

În vigoare de la 04 septembrie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 3 septembrie 2002
de stabilire a unor criterii ecologice revizuite pentru atribuirea
etichetei ecologice comunitare pentru vopselele și lacurile de
interior și de modificare a Deciziei 1999/10/CE [notificată sub
numărul C(2002)3202] (Text cu relevanță pentru SEE) (2002/739/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 privind un sistem comunitar revizuit de atribuire a etichetei ecologice1, în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf,

întrucât:

(1) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, eticheta ecologică comunitară poate fi atribuită unui produs ale cărui caracteristici îi permit să contribuie semnificativ la îmbunătățirea unor aspecte ecologice-cheie.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede stabilirea unor criterii specifice pentru etichetele ecologice, pe categorii de produse.

(3) De asemenea, prevede ca reexaminarea criteriilor pentru etichetele ecologice, precum și a cerințelor de evaluare și verificare a acestor criterii, să aibă loc în timp util, înainte de încheierea perioadei de valabilitate a criteriilor specificate pentru fiecare categorie de produse. În urma acestei reexaminări se elaborează o propunere de prelungire, retragere sau revizuire.

(4) Se impune revizuirea criteriilor ecologice stabilite prin Decizia 1999/10/CE a Comisiei din 18 decembrie 1998 de stabilire a criteriilor ecologice pentru atribuirea etichetei ecologice comunitare vopselelor și lacurilor2, pentru a se ține seama de evoluția pieței. În același timp, ar trebui modificate perioada de valabilitate a acestei decizii, astfel cum prevede Decizia 2001/608/CE3 și definiția categoriei de produse.

(5) Ar trebui adoptată o nouă decizie a Comisiei de stabilire a criteriilor ecologice specifice pentru această categorie de produse, a cărei valabilitate să se extindă pe o perioadă de cinci ani.

(6) Se recomandă ca, pe o perioadă limitată de cel mult doisprezece luni, să fie valabile atât noile criterii stabilite prin prezenta decizie, cât și criteriile stabilite prin Decizia 1999/10/CE, pentru ca firmele cărora li s-au acordat sau care au solicitat acordarea de etichete ecologice pentru produsele lor înainte de data intrării în vigoare a prezentei decizii să aibă timp suficient pentru a-și adapta produsele în conformitate cu noile criterii.

(7) Măsurile prevăzute de prezenta decizie se bazează pe proiectul de criterii elaborat de Comitetul Uniunii Europene pentru etichetare ecologică, stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 articolul 13.

(8) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 237, 21.9.2000, p. 1.

2 JO L 5, 9.1.1999, p. 77.

3 JO L 214, 8.8.2001, p. 43.

Articolul 1

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...