Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 682/2002 de adoptare a regulamentului de procedură al Consiliului
Număr celex: 32002D0682

Modificări (...)

În vigoare de la 28 august 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 22 iulie 2002
de adoptare a regulamentului de procedură al Consiliului
(2002/682/CE, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 207 alin. (3) primul paragraf,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special art. 121 alin. (3),

întrucât regulamentul de procedură al Consiliului este aplicabil Consiliului în domeniile din titlurile V și VI din Tratatul privind Uniunea Europeană, în conformitate cu art. 28 alin. (1) și art. 41 alin. (1),

DECIDE:

Articol unic

Regulamentul de procedură al Consiliului din 5 iunie 2000 (2000/396/CE, CECO, Euratom)1 se înlocuiește cu următorul, care intră în vigoare la 23 iulie 2002:

___________

1 JO L 149, 23.06.2000, p. 21. Decizie modificată de Decizia 2001/216/CE (JO L 81, 21.03.2001, p. 30) și de Decizia 2001/840/CE (JO L 313, 30.11.2001, p. 40).

"REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL CONSILIULUI

Articolul 1
Anunțarea și locul de desfășurare a, sesiunilor

(1) Consiliul se întrunește atunci când este convocat de președintele său, la inițiativa acestuia sau la cererea unuia dintre membrii săi sau a Comisiei2.

(2) Cu șapte luni înainte de începerea mandatului său, după consultarea, dacă este cazul, a președinției anterioare și a celei ulterioare mandatului său, președinția face cunoscute datele pe care le anticipează pentru reuniunile Consiliului care trebuie să aibă loc pentru ca acesta să își finalizeze activitatea legislativă sau pentru a lua decizii operaționale.

(3) Sediul Consiliului este la Bruxelles. În lunile aprilie, iunie și octombrie, reuniunile Consiliului se desfășoară la Luxemburg3.

În situații excepționale și din motive bine întemeiate, Consiliul sau Comitetul Reprezentanților Permanenți (Coreper), hotărând în unanimitate, poate decide ca o reuniune a Consiliului să se desfășoare în altă parte.

___________

2 Prezentul alineat reproduce art. 204 din Tratatul CE.

3 Prezentul alineat reproduce lit. (b) din articolul unic din Protocolul privind stabilirea sediilor instituțiilor și ale anumitor organisme și departamente ale Comunităților Europene și ale Europol, anexat la Tratate.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...