Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 647/2002 de adoptare a regulamentului de procedură al Comitetului Fondului European de Dezvoltare
Număr celex: 32002D0647

Modificări (...)

În vigoare de la 08 august 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 12 iulie 2002
de adoptare a regulamentului de procedură al Comitetului Fondului
European de Dezvoltare (2002/647/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Acordul de parteneriat între statele din Africa, zona Caraibelor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Cotonou, la 23 iunie 20001,

având în vedere Acordul intern între reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind finanțarea și administrarea ajutorului comunitar în temeiul protocolului financiar la Acordul de parteneriat între statele din Africa, zona Caraibelor și Pacific și Comunitatea Europeană și statele sale membre semnat la Cotonou (Benin) la 23 iunie 2000 și privind alocarea ajutoarelor financiare pentru țările și teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul CE2, semnat la Bruxelles la 18 septembrie 2000, în special articolul 21 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2001/822/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2001 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Comunitatea Europeană3 ("decizia de asociere peste mări"),

având în vedere propunerea Comisiei,

DECIDE:

___________

1 JO L 317, 15.12.2000, p. 3.

2 JO L 317, 15.12.2000, p. 355.

3 JO L 314, 30.11.2001, p. 1.

Articolul 1

Se adoptă regulamentul de procedură al Comitetului Fondului European de Dezvoltare prevăzut în anexă.

Articolul 2

Până la intrarea în vigoare a acordului intern, regulamentul de procedură al Comitetului Fondului European de Dezvoltare se aplică numai la necesitățile de programare menționate la articolul 1 punctele 1 și 2 din Decizia 2000/770/CE a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, din 3 octombrie 20004, și, cu privire la țările și teritoriile de peste mări, la articolul 20 din Decizia 2001/822/CE.

___________

4 JO L 317, 15.12.2000, p. 354.

Articolul 3

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...