Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 621/2002 privind organizarea și funcționarea Biroului pentru selectarea personalului Comunităților Europene
Număr celex: 32002D0621

Modificări (...)

În vigoare de la 26 iulie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA SECRETARILOR GENERALI AI PARLAMENTULUI EUROPEAN,
CONSILIULUI ȘI COMISIEI, A GREFIERULUI CURȚII DE JUSTIȚIE, A
SECRETARILOR GENERALI AI CURȚII DE CONTURI, COMITETULUI
ECONOMIC ȘI SOCIAL ȘI COMITETULUI REGIUNILOR ȘI A
REPREZENTANTULUI MEDIATORULUI EUROPEAN
din 25 iulie 2002
privind organizarea și funcționarea Biroului pentru selectarea
personalului Comunităților Europene (2002/621/CE)

SECRETARII GENERALI AI PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI, GREFIERUL CURȚII DE JUSTIȚIE, SECRETARII GENERALI AI CURȚII DE CONTURI, COMITETULUI ECONOMIC ȘI SOCIAL ȘI COMITETULUI REGIUNILOR ȘI REPREZENTANTUL MEDIATORULUI EUROPEAN,

având în vedere Statutul funcționarilor Comunităților Europene și condițiile de angajare a altor categorii de personal al Comunităților Europene, stabilite de Regulamentul Consiliului (CEE, Euratom, CECO) nr. 159/681,

având în vedere Decizia Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Curții de Justiție, a Curții de Conturi, a Comitetului Economic și Social, a Comitetului Regiunilor și a Mediatorului din 25 iulie 2002 de înființare a Biroului pentru selectarea personalului Comunităților Europene, în special art. 52,

întrucât:

(1) În temeiul art. 27 din Statutul personalului, instituțiile se angajează să asigure că recrutarea vizează să angajeze funcționari cu cele mai înalte standarde de competență, eficiență și integritate, recrutați pe cea mai largă bază geografică dintre resortisanții statelor membre ale Comunităților, fără discriminare pe motiv de rasă, convingeri politice, filozofice sau religioase, sex sau orientare sexuală și indiferent de starea lor civilă sau de situația familială.

(2) Art. 1 alin. (1) al treilea paragraf din anexa III la Statutul personalului definește sfera de responsabilitate a Comitetului mixt comun, iar art. 3 al doilea paragraf din anexă stabilește modul în care sunt numiți membrii consiliului de selectare în scopul organizării concursurilor deschise,

DECID:

___________

1 JO L 56, 04.03.1968, p. 1.

2 Vezi pagina 53 din prezentul Jurnal Oficial.

Articolul 1 Atribuțiile Biroului

(1) Biroul organizează concursuri deschise cu scopul de a asigura angajarea funcționarilor în condiții profesionale și financiare optime în instituțiile Comunităților Europene. Biroul întocmește liste de rezerve pe baza cărora instituțiile au posibilitatea de a recruta personal înalt calificat, care satisface cerințele stabilite de instituții.

(2) Atribuțiile Biroului sunt:

(a) de a organiza concursuri deschise, la cererea fiecărei instituții în parte, cu scopul de a întocmi liste de rezerve cu persoanele care corespund numirii ca funcționari. Concursurile se organizează în conformitate cu Statutul personalului, pe baza criteriilor armonizate stabilite în conformitate cu art. 6 lit. (c) și în conformitate cu programul de lucru aprobat de Consiliul de administrație;

(b) de a coopera îndeaproape cu instituțiile pentru a evalua necesarul de personal solicitat de instituții, pentru a pregăti și a implementa un program de concursuri prin care acest necesar să poată fi completat în timp util;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...