Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 620/2002 de înființare a Biroului pentru selectarea personalului Comunităților Europene
Număr celex: 32002D0620

Modificări (...)

În vigoare de la 26 iulie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN, A CONSILIULUI, A COMISIEI, A
CURȚII DE JUSTIȚIE, A CURȚII DE CONTURI, A COMITETULUI ECONOMIC ȘI
SOCIAL, A COMITETULUI REGIUNILOR ȘI A MEDIATORULUI EUROPEAN
din 25 iulie 2002
de înființare a Biroului pentru selectarea personalului Comunităților
Europene (2002/620/CE)

PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, COMISIA EUROPEANĂ, CURTEA DE JUSTIȚIE, CURTEA DE CONTURI, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL, COMITETUL REGIUNILOR ȘI MEDIATORUL EUROPEAN,

având în vedere Statutul funcționarilor Comunităților Europene și condițiile de angajare a altor categorii de personal al Comunităților Europene, stabilite de Regulamentul Consiliului (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/681, modificat ultima dată de Regulamentul (CE, CECO, Euratom) nr. 490/20022, în special art. 2 al treilea paragraf din Statutul personalului menționat,

având în vedere avizul Comitetului pentru statutul personalului,

întrucât:

(1) Pentru o utilizare eficientă și economică a resurselor, ar trebui să se atribuie unui organism interinstituțional comun mijloacele necesare pentru selectarea funcționarilor și a altor categorii de personal al Comunităților Europene.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...