Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 371/2002 de stabilire a criteriilor de atribuire a etichetei ecologice comunitare produselor textile și de modificare a Deciziei 1999/178/CE [notificat sub numărul C(2002) 1844] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32002D0371

Modificări (...)

În vigoare de la 18 mai 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 15 mai 2002
de stabilire a criteriilor de atribuire a etichetei ecologice comunitare
produselor textile și de modificare a Deciziei 1999/178/CE [notificat sub
numărul C(2002) 1844] (Text cu relevanță pentru SEE) (2002/371/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILoR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul nr. 1980/2000 al Parlamentului European și al Consiliului (CE) din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice1, în special articolele 4 și 6 alineatul (1),

întrucât:

(1) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, eticheta ecologică comunitară poate fi atribuită unui produs care posedă caracteristici ce îi permit să contribuie în mod semnificativ la îmbunătățiri ale aspectelor-ecologice cheie.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 menționează faptul că se definesc criterii specifice de atribuire a etichetei ecologice pe grupe de produse.

(3) De asemenea, regulamentul specifică faptul că revizuirea criteriilor de atribuire a etichetei ecologice, precum și evaluarea și verificarea cerințelor referitoare la aceste criterii, urmează să aibă loc în timp util înainte de sfârșitul perioadei de valabilitate a criteriilor specificate pentru fiecare grupă de produse. Revizuirea se finalizează printr-o propunere de prelungire, retragere sau modificare.

(4) Este oportună modificarea criteriilor ecologice definite prin Decizia 1999/178/CE a Comisiei din 17 februarie 1999 de stabilire a criteriilor ecologice pentru atribuirea etichetei ecologice comunitare produselor textile2 pentru a reflecta evoluția pieței. În același timp, perioada de valabilitate a deciziei în cauză, prelungită prin Decizia 2001/831/CE a Comisiei3, ar trebui modificată.

(5) Se recomandă adoptarea unei noi decizii a Comisiei de stabilire a criteriilor ecologice specifice acestei grupe de produse, care vor fi valabile timp de cinci ani.

(6) Este oportun ca pentru o perioadă limitată care să nu depășească 12 luni, să fie valabile simultan atât criteriile noi, stabilite prin prezenta decizie, cât și criteriile stabilite prin Decizia 1999/178/CE, pentru a acorda suficient timp companiilor care au primit eticheta ecologică sau au solicitat-o pentru produsele lor înainte de data aplicării prezentei decizii să își adapteze produsele, astfel încât acestea să respecte noile criterii.

(7) Măsurile prevăzute de prezenta decizie se bazează pe proiectul de criterii elaborat de Biroul de etichetare ecologică al Uniunii Europene instituit în temeiul articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000.

(8) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 237, 21.9.2000, p. 1.

2 JO L 57, 5.3.1999, p. 21.

3 JO L 31, 28.11.2001, p. 29.

Articolul 1

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...