Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 272/2002 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru îmbrăcămințile de pardoseală rezistente (notificată sub numărul C (2002) 1174) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32002D0272

Modificări (...)

În vigoare de la 11 aprilie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 25 martie 2002
de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice
comunitare pentru îmbrăcămințile de pardoseală rezistente (notificată sub
numărul C (2002) 1174) (Text cu relevanță pentru SEE) (2002/272/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul nr. 1980/2000 al Parlamentului European și al Consiliului (CE) din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice1, în special articolul 4 și articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, eticheta ecologică comunitară poate fi acordată unui produs având caracteristici care îl fac să contribuie semnificativ la îmbunătățirea unor aspecte-ecologice cheie.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede stabilirea criteriilor specifice pentru etichetarea ecologică pe grupe de produse.

(3) Măsurile prevăzute de prezenta decizie se bazează pe un proiect de criterii elaborate de Comitetul Uniunii Europene pentru etichetare ecologică, stabilite în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000.

(4) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit de articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 237, 21.9.2000, p. 1.

Articolul 1

Pentru a i se acorda eticheta ecologică comunitară în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, o îmbrăcăminte de pardoseală rigidă trebuie să aparțină grupei de produse "îmbrăcăminți de pardoseală rezistente", în conformitate cu definiția de la articolul 2 din prezenta decizie și trebuie să respecte criteriile ecologice prevăzute în anexă.

Articolul 2

Grupa de produse "îmbrăcăminți de pardoseală rezistente" cuprinde următoarele produse rezistente pentru folosință pe pardoseli interne/externe, fără vreo funcție structurală relevantă: pietre naturale, pietre aglomerate, elemente de pavaj din beton, dale terrazzo, dale de ceramică și dale de argilă.

Articolul 3

Pentru scopuri administrative, numărul codului destinat grupei de produse "îmbrăcăminți de pardoseală rezistente" este "021".

Articolul 4

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...