Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 255/2002 de stabilire a criteriilor ecologice de atribuire a etichetei ecologice comunitare pentru televizoare [notificat sub numărul C(2002) 1142] (text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32002D0255

Modificări (...)

În vigoare de la 04 aprilie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 25 martie 2002
de stabilire a criteriilor ecologice de atribuire a etichetei
ecologice comunitare pentru televizoare [notificat sub numărul
C(2002) 1142] (text cu relevanță pentru SEE) (2002/255/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul nr. 1980/2000 al Parlamentului European și al Consiliului (CE) din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice1, în special articolul 4 și articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, eticheta ecologică comunitară poate fi atribuită unui produs care posedă caracteristici care îl fac să contribuie semnificativ la îmbunătățiri privind aspecte cheie de mediu.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede stabilirea criteriilor specifice pentru etichetele ecologice în conformitate cu grupele de produse.

(3) Măsurile prevăzute de prezenta directivă se bazează pe proiecte de criterii dezvoltate de Comitetul Uniunii Europene pentru etichetare ecologică instituit prin articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000.

(4) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 237, 21.9.2000, p. 1.

Articolul 1

Pentru a i se atribui eticheta ecologică comunitară în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, un televizor trebuie să intre sub incidența grupei de produse definite în articolul 2 din prezenta decizie și trebuie să respecte criteriile prevăzute în anexă.

Articolul 2

Grupa de produse "televizoare" cuprinde:

"Echipament electronic alimentat de la rețea care este proiectat să recepționeze, să decodeze și să afișeze semnale de transmisie TV fie analogice, fie digitale, transmise prin semnale de satelit, de cablu sau de antenă și care are o dimensiune a ecranului de 10 țoli (2,54 cm) sau mai mult."

Articolul 3

În scopuri administrative, numărul de cod atribuit televizoarelor este "022".

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...