Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 231/2002 de stabilire a criteriilor ecologice revizuite pentru atribuirea etichetei ecologice comunitare articolelor de încălțăminte și de modificare a Deciziei 1999/179/CE [notificată cu numărul C(2002) 1015] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32002D0231

Modificări (...)

În vigoare de la 20 martie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 18 martie 2002
de stabilire a criteriilor ecologice revizuite pentru atribuirea
etichetei ecologice comunitare articolelor de încălțăminte
și de modificare a Deciziei 1999/179/CE
[notificată cu numărul C(2002) 1015]
(Text cu relevanță pentru SEE) (2002/231/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1980/2000 din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice1, în special art. 4 și art. 6 alin. (1),

întrucât:

(1) Conform Regulamentului (CE) nr. 1980/2000, eticheta ecologică comunitară poate fi atribuită unui produs cu caracteristici care îi permit să contribuie semnificativ la îmbunătățirea aspectelor ecologice esențiale.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că trebuie să se stabilească criterii specifice de etichetare ecologică pe categorii de produse.

(3) Se prevede, de asemenea, că revizuirea criteriilor de etichetare ecologică, precum și a cerințelor de evaluare și verificare legate de respectivele criterii are loc în timp util, înainte de sfârșitul perioadei de valabilitate a criteriilor stabilită pentru fiecare categorie de produse. În urma revizuirii se va prezenta o propunere de prelungire, retragere sau modificare.

(4) Este necesară revizuirea criteriilor ecologice stabilite de Decizia Comisiei 1999/179/CE din 17 februarie 1999 privind stabilirea criteriilor ecologice pentru atribuirea etichetei ecologice comunitare produselor de încălțăminte2, pentru a se reflecta schimbările de pe piață. În același timp, perioada de valabilitate a respectivei decizii, prelungită de Decizia 2001/823/CE3, trebuie modificată.

(5) Este necesară adoptarea unei noi directive a Comisiei de stabilire a criteriilor ecologice specifice pentru această categorie de produse, care să fie valabile pentru o perioadă de cinci ani.

(6) Este necesar ca, pentru o perioadă limitată de 12 luni, atât noile criterii stabilite de prezenta decizie, cât și criteriile stabilite de Decizia 1999/179/CE, să fie valabile simultan, pentru ca acele societăți care au obținut sau care au solicitat eticheta ecologică pentru produsele lor înainte de data aplicării prezentei directive să aibă suficient timp pentru a-și conforma aceste produse la noile criterii.

(7) Dispozițiile prevăzute de prezenta decizie se bazează pe proiecte de criterii stabilite de Comitetul Uniunii Europene pentru etichetare ecologică constituit în temeiul art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000.

(8) Dispozițiile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului constituit în temeiul art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 237, 21.09.2000, p. 1.

2 JO L 57, 05.03.1999, p. 31.

3 JO L 310, 28.11.2001, p. 30.

Articolul 1

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...