Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 192/2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen
Număr celex: 32002D0192

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 07 martie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 28 februarie 2002
privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre
dispozițiile acquis-ului Schengen (2002/192/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere art. 4 din Protocolul de integrare a acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene (denumit în continuare "Protocolul Schengen"),

având în vedere solicitarea Guvernului Irlandei, exprimată în scrisorile din 16 iunie 2000 și 1 noiembrie 2002, adresate Președintelui Consiliului, de a participa la anumite dispoziții ale acquis-ului Schengen, după cum se precizează în scrisorile respective,

având în vedere avizul Comisiei din 14 septembrie 2000 privind solicitarea,

întrucât:

(1) Irlanda are o poziție specială cu privire la aspectele reglementate de partea III titlul IV din Tratatul de instituire a Comunității Europene, după cum se recunoaște în Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei și în Protocolul privind aplicarea anumitor aspecte ale art. 14 din Tratatul de instituire a Comunității Europene în cazul Regatului Unit și al Irlandei, anexat prin Tratatul de la Amsterdam la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene.

(2) Acquis-ul Schengen a fost conceput și funcționează ca un ansamblu coerent ce trebuie pe deplin acceptat și aplicat de toate statele ce susțin principiul desființării verificării persoanelor la frontierele comune.

(3) Protocolul Schengen prevede posibilitatea ca Irlanda să participe la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen, datorită poziției speciale a Irlandei menționate anterior.

(4) Irlanda își va asuma obligațiile ce revin unui stat membru în baza articolelor din Convenția Schengen din 1990 enumerate în prezenta decizie.

(5) Având în vedere poziția specială a Irlandei menționată anterior, Irlanda nu va participa în baza prezentei decizii la dispozițiile respective din Convenția din 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 (denumit în continuare "Convenția Schengen") care privesc frontierele.

(6) Având în vedere problemele grave abordate în art. 26 și 27 din Convenția Schengen, Irlanda va aplica aceste articole împreună cu măsurile menționate în prezenta decizie ce se întemeiază pe aceste articole.

(7) Irlanda a solicitat să participe la ansamblul dispozițiilor acquis-ului Schengen privind instituirea și funcționarea sistemului de informații Schengen (denumit în continuare "SIS"), cu excepția dispozițiilor privind semnalizările menționate în art. 96 din Convenția Schengen și celelalte dispoziții referitoare la respectivele semnalizări.

(8) În opinia Consiliului, orice participare parțială a Irlandei la acquis-ul Schengen trebuie să respecte coerența domeniilor care formează ansamblul acestui acquis.

(9) Consiliul recunoaște astfel dreptul Irlandei de a prezenta, conform art. 4 din Protocolul Schengen, o solicitare de participare parțială, remarcând în același timp necesitatea de a se ține seama de impactul unei asemenea participări din partea Irlandei la dispozițiile privind instituirea și funcționarea SIS asupra interpretării altor dispoziții relevante ale acquis-ului Schengen și asupra implicațiilor financiare ale acestuia.

(10) Procedura prezentată în art. 2 alin. (1) din Acordul încheiat de Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind stabilirea drepturilor și obligațiilor între Irlanda și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de o parte, și Republica Islanda și Regatul Norvegiei, pe de altă parte, în domeniile acquisului Schengen care se aplică acestor state1 a fost respectată,

DECIDE:

___________

1 JO L 15, 20.01.2000, p. 2.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...