Comisia Comunităților Europene

Directiva privind materialele și obiectele fabricate din folie de celuloză regenerată care vin în contact cu produsele alimentare (Text cu relevanță pentru SEE) (versiune codificată)
Număr celex: 32007L0042

Modificări (...)

În vigoare de la 30 iunie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2007/42/CE A COMISIEI
din 29 iunie 2007
privind materialele și obiectele fabricate din folie de celuloză
regenerată care vin în contact cu produsele alimentare
(Text cu relevanță pentru SEE)
(versiune codificată)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE(1), în special articolul 5,

întrucât:

(1) Directiva 93/10/CEE a Comisiei din 15 martie 1993 privind materialele și obiectele fabricate din folie de celuloză regenerată care vin în contact cu produsele alimentare(2) a fost modificată de mai multe ori în mod substanțial(3). Este necesar, din motive de claritate și de raționalitate, să se codifice prezenta directivă.

(2) Măsurile comunitare prevăzute de prezenta directivă nu sunt numai necesare, dar și indispensabile pentru realizarea obiectivelor pieței interne. Aceste obiective nu pot fi realizate individual de statele membre. Mai mult decât atât, realizarea acestora la nivel comunitar este prevăzută deja de Regulamentul (CE) nr. 1935/2004.

(3) Pentru atingerea obiectivului prevăzut la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004, în cazul foliei de celuloză regenerată, un instrument adecvat îl constituia o directivă specială în sensul articolului 5 din regulamentul menționat.

(4) Cofrajele sintetice din celuloză regenerată trebuie să facă obiectul unor dispoziții speciale.

(5) Metoda de determinare a absenței migrării substanțelor colorante trebuie stabilită ulterior.

(6) Până la redactarea unor criterii de puritate și a unor metode de analiză, dispozițiile de drept intern sunt aplicabile.

(7) Stabilirea unei liste de substanțe autorizate, însoțite de limite cantitative care nu trebuie depășite, este suficientă, în acest caz specific, în principiu, pentru atingerea obiectivului prevăzut la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004.

(8) Cu toate acestea, eterul bis(2-hidroxietilic) (= dietilenglicol) și etandiolul (= monoetilenglicol), pot migra într-o mare măsură pe anumite produse alimentare. Pentru evitarea acestei posibilități, ca o măsură preventivă, ar trebui să se stabilească definitiv cantitățile maxime autorizate de astfel de substanțe în alimentele care au fost în contact cu folie de celuloză regenerată.

(9) Pentru a se proteja sănătatea consumatorului, trebuie să se evite contactul direct dintre produsele alimentare și suprafețele de folie de celuloză regenerată imprimate.

(10) Declarația scrisă prevăzută la articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 trebuie să fie prevăzută, în cazul utilizării profesionale a foliei de celuloză regenerată, pentru materialele și obiectele care vin în contact cu produsele alimentare, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt destinate acestei utilizări.

(11) Normele aplicabile foliilor de celuloză regenerată ar trebui să fie adaptate naturii stratului aflat în contact cu produsul alimentar. În consecință, cerințele pentru foliile de celuloză regenerată acoperite cu straturi de protecție din material plastic ar trebui să se deosebească de cele prevăzute pentru foliile de celuloză regenerată neacoperite sau acoperite cu straturi de protecție derivate din celuloză.

(12) La fabricarea tuturor tipurilor de folii de celuloză regenerată, inclusiv a foliilor de celuloză regenerată acoperite cu materiale plastice, ar trebui utilizate numai substanțele autorizate.

(13) În cazul foliilor de celuloză regenerată acoperite cu straturi de protecție din materiale plastice, stratul aflat în contact cu produsele alimentare este alcătuit dintr-un material similar cu materialele plastice și obiectele din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare. Prin urmare, este oportun ca normele prevăzute de Directiva 2002/72/CE a Comisiei din 6 august 2002 referitoare la materialele plastice și obiectele din material plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare(4) să se aplice și acestor folii.

(14) În vederea asigurării unei legislații comunitare unitare, ar trebui să se verifice dacă foliile de celuloză regenerată acoperite cu material plastic respectă limitele de migrare stabilite de Directiva 2002/72/CE, în conformitate cu normele prevăzute de Directiva 82/711/CEE a Consiliului din 18 octombrie 1982 de stabilire a normelor de bază necesare pentru testarea migrării constituenților materialelor plastice și obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare(5) și de Directiva 85/572/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1985 de stabilire a listei de simulanți utilizați pentru testarea migrării constituenților materialelor și obiectelor din plastic care vin în contact cu produsele alimentare(6).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...