Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2012/2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene
Număr celex: 32002R2012

Modificări (...), Referințe (1), Jurisprudență

În vigoare de la 14 noiembrie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 2012/2002 AL CONSILIULUI
din 11 noiembrie 2002
de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 159 al treilea paragraf și articolul 308,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

având în vedere rezoluția Comitetului Regiunilor4,

___________

1 Propunerea Comisiei din 20 septembrie 2002 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

2 Aviz emis la 10 octombrie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

3 Aviz emis la 24 octombrie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

4 Rezoluție adoptată la 10 octombrie 2002 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) În timpul catastrofelor majore, Comunitatea ar trebui să se arate solidară față de populația din regiunile afectate prin acordarea unui ajutor financiar care să contribuie, în cel mai scurt timp, la restabilirea condițiilor normale de viață în toate regiunile sinistrate. Ajutorul ar trebui să fie mobilizat în principal în caz de catastrofe naturale.

(2) Instrumentele de coeziune economică și socială existente permit finanțarea acțiunilor de prevenire a riscurilor și de reparare a infrastructurilor distruse. Cu toate acestea, este de asemenea necesar să se prevadă un instrument suplimentar, diferit de instrumentele comunitare existente, care să permită Comunității să acționeze în mod urgent și eficient pentru a contribui, în timpul cel mai scurt, la preluarea serviciilor de ajutor destinate nevoilor imediate ale populației și la reconstrucția pe termen scurt a principalelor infrastructuri distruse pentru a favoriza astfel redemararea activității economice în regiunile sinistrate.

(3) Uniunea Europeană ar trebui, de asemenea, să își exprime solidaritatea față de țările a căror aderare se află în curs de negociere. Extinderea prezentului regulament la aceste țări necesită recurgerea la articolul 308 din tratat.

(4) Ajutorul Comunității ar trebui să completeze eforturile statelor în cauză și să acopere o parte din cheltuielile publice angajate pentru a face față daunelor produse de o catastrofă majoră.

(5) În conformitate cu principiul subsidiarității, intervențiile acestui instrument ar trebui limitate la catastrofele majore care au repercusiuni grave asupra condițiilor de viață, a mediului natural sau a economiei.

(6) În sensul prezentului regulament, prin "catastrofă majoră" ar trebui să se înțeleagă orice catastrofă care, în cel puțin unul dintre statele în cauză, provoacă pagube importante din punct de vedere financiar sau în procente din produsul național brut (PNB). Pentru a putea interveni în caz de catastrofe care, deși sunt importante din punct de vedere cantitativ, nu ating pragurile minime necesare, pot fi autorizate de asemenea intervenții în cazuri excepționale, atunci când o țară eligibilă învecinată este atinsă de aceeași catastrofă sau când cea mai mare parte a populației unei anumite regiuni este afectată de o catastrofă care provoacă repercusiuni grave și durabile asupra condițiilor de viață.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...