Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 2004/2002 privind procedura de determinare a conținutului de carne și grăsime al anumitor produse din carne de porc
Număr celex: 32002R2004

Modificări (...)

În vigoare de la 09 noiembrie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 2004/2002 AL COMISIEI
din 8 noiembrie 2002
privind procedura de determinare a conținutului de carne și
grăsime al anumitor produse din carne de porc

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2759/75 a Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a pieței cărnii de porc1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1365/20002, în special articolul 13 alineatul (12),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind tariful și nomenclatura statistică și Tariful vamal comun3, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 969/2002 al Comisiei4, în special articolul 9,

Întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei din 17 decembrie 1987 de stabilire a nomenclaturii produselor agricole pentru restituiri la export5, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1007/20026, a stabilit, pe baza nomenclaturii combinate, o nomenclatură a produselor agricole pentru restituiri la export.

(2) Sunt necesare prevederi pentru asigurarea aplicării uniforme a nomenclaturii din anexa la Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 din sectorul cărnii de porc în vederea clasificării produselor care intră sub incidența codurilor de produse 1602 41 10 9110, 1602 41 10 9130, 1602 42 10 9110, 1602 42 10 9130 și 1602 49 19 9130.

(3) Este necesar să se definească o procedură pentru determinarea procentului de carne și grăsime din greutate.

(4) Regulamentul (CEE) nr. 1583/89 al Comisiei din 7 iunie 1989 privind procedura de determinare a conținutului de carne și grăsime al anumitor produse din carne de porc7 stabilește o procedură pentru determinarea procentului de carne și grăsime din greutate. Cu toate acestea, descrierea produselor menționate în regulamentul respectiv nu mai corespunde cu realitatea și de aceea trebuie modificată. Cu ocazia acestei modificări ar trebui reformulate normele în materie, iar noul text să aibă la bază articolul 37 din tratat, întrucât se referă exclusiv la aplicarea uniformă a nomenclaturii produselor agricole pentru restituiri la export.

(5) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cărnii de porc și al Comitetului pentru Codul Vamal privind chestiunile care aparțin domeniilor lor de răspundere,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 282, 1.11.1975, p. 1.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...